CS / EN
28.02.2020

SVS podporuje vývoz českých firem do třetích zemí

Státní veterinární správa (SVS) se dlouhodobě snaží napomáhat uplatňování produkce českých chovatelů a výrobců na zahraničních trzích. V loňském roce nově SVS vyjednala či aktualizovala 34 veterinárních osvědčení pro vývoz do zemí mimo EU (třetích zemí), což bylo o 16 více než v roce 2018. Veterinární osvědčení jsou zásadní podmínkou pro umožnění vývozu živých zvířat a živočišných produktů do třetích zemí. Dalších 15 dokumentů je v současnosti v různé fázi schvalovacího procesu. Zástupci SVS pro zjednodušení vývozu živočišné produkce z ČR do třetích zemí průběžně vedou řadu dlouhodobých jednání se zahraničními partnery.

Vývozcům pomáháme zejména v případech, kdy jim jejich vlastní snahy a spolupráce s obchodním partnerem selžou a příslušný úřad třetí země požaduje jednání na oficiální úrovni se SVS, uvedl ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád. „Našim vývozcům se snažíme vycházet maximálně vstříc. Při dlouhodobých  jednáních se zahraničními úřady úzce spolupracujeme s ministerstvem zemědělství a velvyslanectvími ČR ve třetích zemích, dodal Semerád.

Důležitým vývozním artiklem ČR v oblasti komodit podléhajících veterinárnímu dozoru jsou dlouhodobě živá zvířata, zejména domácí přežvýkavci. Jedná se hlavně o skot ať už plemenný či užitkový, malé přežvýkavce a prasata. Pro tato zvířata se v loňském povedlo vyjednat nová osvědčení do Ázerbájdžánu, Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, Kazachstánu, Severní Makedonie, Mongolska a Uzbekistánu.

Nezanedbatelná část vývozů se týká také živočišných produktů. ČR disponuje řadou mlékárenských zařízení a podniků zpracovávajících maso s ambicemi vyvážet své výrobky do celého světa. Zásadní pokrok se odehrál u vývozu vepřového masa do Hongkongu. Po několikaletém úsilí byly na základě auditu schváleny tři podniky, které tak mohou vyvážet vepřové maso do Hongkongu. Stejně dobře si vedlo i šesti potravinářským podnikům při inspekci z Kuby v ČR, která jim otevřela možnost vyvážet mléko a mléčné výrobky na Kubu.

Loni došlo také ke schválení dvou líhní pro vývoz jednodenních kuřat a násadových vajec do Chile a jedné mlékárny pro vývoz mléka a mléčných výrobků do Jižní Koreje. Rovněž se loni otevřela možnost vývozu rybích produktů do Bosny a Hercegoviny, kolagenu, a čerstvého hovězího masa do Srbska či kůže na Ukrajinu.

Objem vývozu však netvoří pouze hospodářská zvířata a potraviny živočišného původu, ale také zvířata určená do zoologických zahrad, pro která jsou stanovovány specifické vývozní podmínky. Jedná se většinou o žádosti tuzemských zoologických zahrad dodávajících zvířata do zoo ve třetích zemí. V loňském roce se jednalo zejména o šelmy a plazy do Austrálie, obecně zoo zvířata do Ázerbájdžánu a Bosny a Hercegoviny, psovité, kočkovité a lasicovité šelmy do Mexika nebo surikaty do Peru.

Zásadní úlohou veterinárního dozoru v oblasti zahraničního obchodu s třetími zeměmi je vydávání a potvrzování veterinárních osvědčení před vývozem každé zásilky podléhající veterinárnímu dozoru. Pro vývoz veterinárního zboží musí být splněny podmínky, které si stanoví konkrétní země dovozu pro konkrétní komoditu.

Celkově za loňský rok veterinární inspektoři vydali a potvrdili po provedené veterinární kontrole takřka 10 100 zásilek živých zvířat a živočišných produktů do třetích zemí, což bylo zhruba o 160 zásilek více než v roce 2018. Vývoz živých zvířat meziročně narostl o 18 % na 134 mil. kusů. U vývozu živočišných produktů došlo k mírnému poklesu na 99 000 tun, (v roce 2018 to bylo zhruba 103 000 tun).

 

Petr Vorlíček

tiskový mluvčí SVS

Odkaz na původní článek