CS / EN
22.03.2018

SVS nařizuje myslivcům na Zlínsku důsledné prohledání zamořené oblasti

Státní veterinární správa (SVS) dnes vyhlásila nová mimořádná veterinární opatření související s výskytem afrického moru prasat (AMP) u divočáků na Zlínsku. Dokument nařizuje všem uživatelům honiteb v zamořené oblasti provést v následujících 30 dnech důkladnou prohlídku všech užívaných honebních pozemků zaměřenou na vyhledávání uhynulých prasat. Za provedení této povinnosti bude uživatelům honiteb hospodařícím v této lokalitě ministerstvem zemědělství (MZe) vyplacena náhrada, na kterou je vyčleněno cca 7,5 milionu Kč.

SVS po celou dobu výskytu afrického moru prasat na území ČR zdůrazňuje, že jedním z nejdůležitějších instrumentů k účinnému boji proti nákaze, je včasné vyhledávání a likvidace těl uhynulých divokých prasat.

S příchodem jara nastávají příznivé podmínky pro pohyb v terénu a důsledné prohlídky revírů. Zároveň přichází období, kdy může opět docházet k výraznějším přesunům populací divokých prasat, čímž opět roste riziko šíření nákazy. Proto chceme myslivce motivovat k intenzivnímu hledání uhynulých těl,“ uvedl ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád.

Před provedením prohlídky budou myslivecké spolky muset nejméně dva pracovní dny předem informovat Krajskou veterinární správu pro Zlínský kraj (KVS) o jejím termínu, místě srazu jejích účastníků a dodat telefonický kontakt. O provádění prohlídek budou muset vést evidenci. Po předložení informací o uskutečnění prohlídek KVS, která je zkontroluje, budou moci myslivecké spolky žádat ministerstvo zemědělství o platbu ve výši 150 Kč za hektar. Rozloha zamořené oblasti je zhruba 50 000 hektarů. V této věci proběhlo ve středu jednání KVS s uživateli honiteb v zamořené oblasti, s nimiž bylo vše podrobně projednáno. SVS připomíná, že v případě nalezení a nahlášení uhynulého kusu má úspěšný nálezce nárok na nálezné ve výši 5000 Kč.

V případě, že při prohlídce dojde k nalezení těla divokého prasete, je zakázáno s ním manipulovat do příjezdu přivolaného veterinárního inspektora KVS. Odvoz a likvidaci těla zabezpečí asanační podnik MAT, Spol. s. r. o., Otrokovice.

Intenzita nálezů uhynulých kusů je v posledních týdnech výrazně nižší, než v průběhu minulého roku. Důvodem je výrazné snížení populace divokých prasat v zamořené oblasti. Od 1. února 2018, kdy došlo k jejímu zmenšení, byl africký mor prasat prokázán u dvou uhynulých kusů a tří ulovených divokých prasat ve vysoce rizikové oblasti. Nalezeno bylo ve stejném období 26 uhynulých jedinců. Lovci v zamořené oblasti během těchto necelých dvou měsíců ulovili celkem 244 divočáků.

 

Petr Vorlíček

tiskový mluvčí SVS

Odkaz na původní článek