CS / EN
28.09.2023

Světový den boje proti vzteklině

Jako každoročně si i letos organizace zodpovědné za zdraví lidí a zvířat po celém světě připomínají 28. září „Světový den boje proti vzteklině“ (World Rabbies Day). Vzteklina sice není v České republice bezprostřední hrozbou, nicméně riziko jejího opětovného zavlečení na naše území stále existuje. Státní veterinární správa (SVS) proto pokračuje v preventivním monitoringu ve spolupráci s Národní referenční laboratoří pro vzteklinu ve Státním veterinárním ústavu v Praze. K dnešnímu dni bylo letos vyšetřeno přibližně 1800 zvířat. Tento objem vyšetření by nebyl realizovatelný bez aktivního podílu zejména soukromých veterinárních lékařů a myslivců, ale také chovatelů a ošetřovatelů domácích i volně žijících zvířat.

Letošní téma Světového dne boje proti vzteklině zní: “Všichni za jednoho, Jedno zdraví za všechny.” Cílem je zdůraznit spojení sil všech sektorů v souladu s principy iniciativy One Health (Jedno zdraví). Kombinují se preventivní opatření jako jsou očkování domácích zvířat proti vzteklině, odchyt toulavých zvířat a kontrola zdravotního stavu volně žijících zvířat. Lidé mají možnost se nechat očkovat preventivně (např. při plánování zahraniční cesty do země, ve které se vzteklina vyskytuje) nebo po pokousání rizikovým zvířetem. Dnes ale stále nestačí, že svět má vakcíny, léky, nástroje a technologie, které prolomí cyklus jedné z nejstarších nemocí. Klíčový je přístup založený na interdisciplinární spolupráci, který může být vzorem pro řešení dalších onemocnění přenosných ze zvířat na lidi. Letošní motto má symbolizovat svornost mušketýrů, že v boji proti této smrtelné nemoci lze vyhrát.

Globálním strategickým plánem je eliminovat úmrtí lidí na vzteklinu způsobená psy do roku 2030. Spolupráce napříč obory, zapojení veřejnosti a podpora očkování by mohly vést k úspěchu. Letos se v tento den opět propojí WHO, WOAH/OIE a stovky organizací po celém světě. V České republice je možné sledovat opět zapojení řady subjektů – kromě SVS zejména nevládní organizace: Veterináři bez hranic, Komora veterinárních lékařů, další neziskové organizace a útulky. Více informací k problematice vztekliny je k dispozici na webu SVS.

 

Odkaz na původní článek