CS / EN
27.09.2022

Světový den boje proti vzteklině

Jako každoročně si i letos organizace zodpovědné za zdraví lidí a zvířat po celém světě připomínají 28. září „Světový den boje proti vzteklině“ (World Rabbies Day). V řadě zemí včetně ČR sice již vzteklina bezprostřední hrozbou není, riziko opětovného zavlečení nákazy na naše území však stále existuje. Proto dále pokračuje preventivní monitoring Státní veterinární správy (SVS), v jehož rámci jsou vyšetřována uhynulá volně žijící zvířata (zejména lišky). K dnešnímu dni bylo letos vyšetřeno podobně jako loni téměř 2000 zvířat.

Letošní téma Světového dne boje proti vzteklině zní: “Vzteklina: jedno zdraví, žádná úmrtí.” Cílem je zdůraznit spojení životního prostředí s lidmi i zvířaty. Pokud volně žijící zvířata mají omezený životní prostor, pak se dostávají do bližšího kontaktu s domácími zvířaty a lidmi. Tímto mimo jiné roste riziko šíření infekcí. Programy pro kontrolu vztekliny jsou skvělým příkladem pro implementaci principu One Health (Jedno zdraví). Dochází totiž k zapojení preventivních činností jako jsou očkování domácích zvířat proti vzteklině, odchyt toulavých zvířat a kontrola zdravotního stavu volně žijících zvířat. Zároveň se dbá na klinická vyšetření zvířaty pokousaných či poškrábaných osob a případně je použito rovněž očkování, tentokrát u člověka. Pro Českou republiku jsou rizikem zejména importy zvířat neznámého původu a tím i zdravotního stavu. Proto byla například zavedena opatření, jak kontrolovat zvířata dovezená například z oblastí postižených válkou. V globalizovaném světě s možností cestovat prakticky kamkoliv, platí zvýšené riziko také při návštěvách zemí s endemickým výskytem vztekliny. Lidé cestující do rizikových oblastí, kde se vzteklina vyskytuje, se mohou proti tomuto onemocnění nechat očkovat. Více informací zájemcům sdělí příslušná očkovací centra. Problematiku výskytu vztekliny u lidí sleduje v ČR Státní zdravotní ústav. Nestačí ale, že svět má vakcíny, léky, nástroje a technologie, které prolomí cyklus jedné z nejstarších nemocí. Klíčový je celý přístup interdisciplinární spolupráce, který může být vzorem pro řešení dalších onemocnění přenosných ze zvířat na lidi.

Globálním strategickým plánem je eliminovat úmrtí lidí na vzteklinu způsobená psy do roku 2030. Spolupráce napříč obory, zapojení veřejnosti a podpora očkování by mohly vést k úspěchu. Letos se v tento den opět propojí WHO, WOAH/OIE a stovky organizací po celém světě. V České republice je možné sledovat opět zapojení řady subjektů – kromě SVS zejména nevládní organizace: Veterináři bez hranic, Komora veterinárních lékařů, další neziskové organizace a útulky. Více informací k problematice vztekliny je k dispozici na webu SVS.

Odkaz na původní článek