Zveřejněno: 17.08.2017

Spolupráce mezi krajskými veterinárními správami a důslednost při dosledování šetření

 

Na základě informace v RASFF 2017.0759, nález Listeria monocytogenes v konzervovaných lanýžích a sýru s lanýži z Nizozemska a Itálie, se uskutečnilo šetření na území tří krajů. Při prováděných kontrolách, které provedli veterinární lékaři KVS SVS pro Ústecký kraj, KVS SVS pro Moravskoslezský kraj a Městské veterinární správy v Praze SVS jsme obdrželi informace, které vedly všechny do Středočeského kraje. 

Byla provedena kontrola datového skladu (hlášení zásilek v místě určení) a naše kontrola směřovala k majiteli skladů, kam byly zásilky hlášeny. Při šetření bylo zjištěno, že majitel firmy pronajímá jednotlivé sklady na základě smlouvy a veškerá zodpovědnost jde za nájemníkem (to znamená schválení a registrace, hlášení zásilek a ostatní povinnosti z hlediska legislativy). Naše další šetření směřovalo do zahraničí, kdy byla oslovena zahraniční firma (předvolání ke kontrole), aby se dostavila k podání vysvětlení a předložení dokladů. Zástupce zahraniční firmy se dostavil i s tlumočníkem. Byly jim sděleny skutečnosti, že došlo k porušení právních předpisů České republiky a Evropské unie. Na základě jednání je v běhu správní řízení (nebyl schválený a zaregistrovaný sklad, nebyly hlášeny zásilky v místě určení a na trh byla uvedena zdravotně závadná potravina). Doufáme, že tento příběh bude mít i šťastný konec, protože firma zažádala o schválení a registraci chlazeného skladu a komunikuje s pracovníky Státní veterinární správy.


 

DALŠÍ PŘÍSPĚVKY

 

Zveřejněno: 15.07.2019

SVS stahuje z trhu uzené šproty v oleji, mohou obsahovat úlomky kovu

 

SVS nařídila stáhnout z preventivních důvodů z prodeje šarži více než 24.000 konzerv uzených šprotů v oleji od lotyšského výrobce. Důvodem je nález úlomku kovu v jedné z konzerv spotřebitelem v České republice.

 

Zveřejněno: 12.07.2019

Veterinární inspektoři se v letním období zaměřují na farmářské trhy

 

SVS v rámci svého dozoru kontroluje prodej potravin živočišného původu také na populárních farmářských trzích. Přestože se počet závad při tomto druhu prodeje z dlouhodobého hlediska snižuje, je v porovnání s jinými oblastmi veterinárního dozoru stále poměrně vysoký.

 

Zveřejněno: 03.07.2019

Pravidla pro dovoz potravin živočišného původu pro osobní spotřebu ze zahraničí

 

Pro období letních dovolených Státní veterinární správa (SVS) připomíná, jaká pravidla platí při dovozu tzv. „svačinek“, tedy produktů živočišného původu pro osobní spotřebu ze třetích zemí do EU. Pro dovoz svačinek platí v rámci EU harmonizovaný přístup. Do EU není možné dovážet pro osobní spotřebu maso, masné výrobky, salámy, šunky, klobásy a rovněž mléko, mléčné výrobky, máslo, sýry, jogurty, aj.