CS / EN
17.08.2017

Spolupráce mezi krajskými veterinárními správami a důslednost při dosledování šetření

Na základě informace v RASFF 2017.0759, nález Listeria monocytogenes v konzervovaných lanýžích a sýru s lanýži z Nizozemska a Itálie, se uskutečnilo šetření na území tří krajů. Při prováděných kontrolách, které provedli veterinární lékaři KVS SVS pro Ústecký kraj, KVS SVS pro Moravskoslezský kraj a Městské veterinární správy v Praze SVS jsme obdrželi informace, které vedly všechny do Středočeského kraje. 

Byla provedena kontrola datového skladu (hlášení zásilek v místě určení) a naše kontrola směřovala k majiteli skladů, kam byly zásilky hlášeny. Při šetření bylo zjištěno, že majitel firmy pronajímá jednotlivé sklady na základě smlouvy a veškerá zodpovědnost jde za nájemníkem (to znamená schválení a registrace, hlášení zásilek a ostatní povinnosti z hlediska legislativy). Naše další šetření směřovalo do zahraničí, kdy byla oslovena zahraniční firma (předvolání ke kontrole), aby se dostavila k podání vysvětlení a předložení dokladů. Zástupce zahraniční firmy se dostavil i s tlumočníkem. Byly jim sděleny skutečnosti, že došlo k porušení právních předpisů České republiky a Evropské unie. Na základě jednání je v běhu správní řízení (nebyl schválený a zaregistrovaný sklad, nebyly hlášeny zásilky v místě určení a na trh byla uvedena zdravotně závadná potravina). Doufáme, že tento příběh bude mít i šťastný konec, protože firma zažádala o schválení a registraci chlazeného skladu a komunikuje s pracovníky Státní veterinární správy.

Odkaz na původní článek