CS / EN
05.12.2013

Prověřovali jsme původ skotu i cigár

Uvádíme několik případů pochybení, se kterými se setkali veterinární inspektoři krajských veterinárních správ za posledních deset dní.

Při veterinárních kontrolách nabízeného masa a výrobků je možné se setkat v naprosté většině se zdravotně nezávadnými produkty, ale značení nemusí odpovída! Jako například ve Slavičíně (Zlínský kraj), kde u nabízeného hovězího masa bylo uvedeno poraženo a bouráno v ČR, ale dle dokumentace bylo zjištěno, že skot byl narozen a poražen v Itálii a maso bylo bouráno ve Francii. Dále zde nedoložili původ tradičních klobás, cigára a tradičních párků a šunkové klobásy, což bylo důvodem k uložení pokuty.

V Jihomoravském kraji v Tišnově bylo v masně ve skaldu – chladírně skladováno výsekové nebalené maso společně s neočištěnou zeleninou, což znamenalo riziko možné kontaminace. Provozovatel byl poučen a bylo zahájeno správní řízení za účelem uložení pokuty.

Ve Zlínském kraji nařídili inspektoři krajské veterinární správy ve výrobně v Brumově Bylnici, neškodně odstranit, tj. zlikvidovat v asanačním podniku 108, 5 kg vyrobené debrecínky a 26,5 kg anglického boku kvůli nálezu Listerie monocytogenes. Výrobky se nedostaly do tržní sítě. Výrobce musí počítat s pokutou a s pozastavením výroby do doby, než provede sanitaci výrobních prostor a obnovit výrobu může až po laboratorním průkazu zdravotní nezávadnosti potravin.

S teplotou nabízených výrobků měl problém prodejce na trhu v Ústí nad Orlicí (Pardubický kraj). Šlo o škvařené sádlo a klobásy. Opět uložena sankce.  V Královéhradeckém kraji v Častolovicích skladovali uzenou vepřovou kýtu, kotletu a bok při teplotě od 9 – 14,7 °C, což bylo v rozporu s teplotami doporučenými výrobcem.

Dále inspektoři zjistili v jednom případě, ve Zlínském kraji, že příjemce z Kroměříže nenahlásil ve stanoveném termínu, 24 h předem, příchod zásilky 750 kg sušené syrovátky z Německa. I v tomto případě bylo zahájeno správní řízení za účelem uložení pokuty.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS

Odkaz na původní článek