Zveřejněno: 29.05.2017

Prodej falšovaného medu na farmářských trzích Prosek v Praze

 

Státní veterinární správa (SVS) odhalila při svých kontrolách na farmářských trzích Prosek v Praze 9 prodej falšovaného medu.

Na základě laboratorní analýzy bylo zjištěno, že vzorek medu nevyhověl parametrům smyslového vyšetření, vůně a chuť byly cizí, netypické pro med, dále výrobek nevyhověl v obsahu hydroxymethylfurfuralu, sacharózy (uvedené hodnoty byly větší než je přípustný limit) a aktivita enzymu diastáza byla téměř nulová, výrobek tak nesplnil požadavky vyhlášky MZe č. 76/2003 Sb. v platném znění.

Podle výsledku kontroly je nutno mít za to, že prodejce se dopustil klamání spotřebitele, když výrobek označen jako Med lesní neodpovídal smyslovým a fyzikálně-chemickým požadavkům na med. Je důvodné podezření, že se jedná o falšovanou potravinu.

Veterinární inspektorka opatřením dle veterinárního zákona zakázala uvádění těchto výrobků do oběhu. Případ bude řešen ve správním řízení, jehož předmětem bude i došetření sledovatelnosti potraviny.  Jako závažnou skutečnost vidí SVS i fakt, že k prodeji neodpovídajícího medu došlo na farmářském trhu, jehož účelem je spotřebiteli zprostředkovat produkty od malých producentů.

 


 

DALŠÍ PŘÍSPĚVKY

 

Zveřejněno: 14.06.2019

Upozornění pro chovatele v souvislosti s horkým počasím

 

V souvislosti s aktuálními vysokými teplotami vzduchu, které mohou negativně ovlivnit také pohodu a zdraví zvířat, Státní veterinární správa (SVS) připomíná důležité zásady, jež by měli chovatelé dodržovat.

 

Zveřejněno: 07.06.2019

Českým vývozcům vepřového by se mohl do budoucna otevřít hongkongský trh

 

Českým vývozcům vepřového masa a výrobků z něj by se mohl do budoucna otevřít hongkongský trh. V závěru května totiž v České republice proběhl úspěšný audit příslušné dozorové autority Hongkongu – Centra pro bezpečnost potravin. Jeho inspektoři prověřovali fungování českého veterinárního dozoru.

 

Zveřejněno: 03.06.2019

V ČR se po třech letech objevila hniloba včelího plodu

 

V ČR byla po třech letech prokázána nebezpečná nákaza včel – hniloba včelího plodu. Nákaza se objevila na stanovišti včel v okrese Semily v Libereckém kraji. Včelstva v ohnisku včetně úlů byla v souladu s platnou legislativou usmrcena a zlikvidována spálením.