Zveřejněno: 29.05.2017

Prodej falšovaného medu na farmářských trzích Prosek v Praze

 

Státní veterinární správa (SVS) odhalila při svých kontrolách na farmářských trzích Prosek v Praze 9 prodej falšovaného medu.

Na základě laboratorní analýzy bylo zjištěno, že vzorek medu nevyhověl parametrům smyslového vyšetření, vůně a chuť byly cizí, netypické pro med, dále výrobek nevyhověl v obsahu hydroxymethylfurfuralu, sacharózy (uvedené hodnoty byly větší než je přípustný limit) a aktivita enzymu diastáza byla téměř nulová, výrobek tak nesplnil požadavky vyhlášky MZe č. 76/2003 Sb. v platném znění.

Podle výsledku kontroly je nutno mít za to, že prodejce se dopustil klamání spotřebitele, když výrobek označen jako Med lesní neodpovídal smyslovým a fyzikálně-chemickým požadavkům na med. Je důvodné podezření, že se jedná o falšovanou potravinu.

Veterinární inspektorka opatřením dle veterinárního zákona zakázala uvádění těchto výrobků do oběhu. Případ bude řešen ve správním řízení, jehož předmětem bude i došetření sledovatelnosti potraviny.  Jako závažnou skutečnost vidí SVS i fakt, že k prodeji neodpovídajícího medu došlo na farmářském trhu, jehož účelem je spotřebiteli zprostředkovat produkty od malých producentů.

 


 

DALŠÍ PŘÍSPĚVKY

 

Zveřejněno: 22.04.2019

Vyšetření SVÚ prokázalo leukomalachitovou zeleň ve svalovině pstruha z Itálie

 

SVS) upozorňuje, že se na českém trhu objevili pstruzi z Itálie, v jejichž svalovině vyšetření prokázalo zakázanou látku – leukomalachitovou zeleň. Celkové množství ryb bylo 4200 kg, což představuje 10 500 pstruhů.

 

Zveřejněno: 18.04.2019

Ministr zemědělství: Při nálezu salmonely v drůbežím mase bude muset příslušný dovozce další zásilky laboratorně vyšetřit

 

Příjemci drůbežího masa, u kterého Státní veterinární správa zjistí přítomnost salmonel v mase, budou muset další zásilky ze stejné země nechat laboratorně vyšetřit před dalším uvedením masa na trh. Ministr zemědělství Miroslav Toman se na tom dnes dohodl se zástupci Státní veterinární správy.

 

Zveřejněno: 17.04.2019

Téměř čtyři tuny drůbežího masa z Polska obsahovaly salmonely

 

Státní veterinární správa (SVS) upozorňuje, že se na českém trhu objevily další dvě zásilky drůbežího masa z Polska v celkovém množství téměř čtyř tun, v nichž vyšetření prokázalo bakterie salmonely. Obě zásilky směřovaly k příjemcům ve Zlínském kraji.