CS / EN
29.05.2017

Prodej falšovaného medu na farmářských trzích Prosek v Praze

Státní veterinární správa (SVS) odhalila při svých kontrolách na farmářských trzích Prosek v Praze 9 prodej falšovaného medu.

Na základě laboratorní analýzy bylo zjištěno, že vzorek medu nevyhověl parametrům smyslového vyšetření, vůně a chuť byly cizí, netypické pro med, dále výrobek nevyhověl v obsahu hydroxymethylfurfuralu, sacharózy (uvedené hodnoty byly větší než je přípustný limit) a aktivita enzymu diastáza byla téměř nulová, výrobek tak nesplnil požadavky vyhlášky MZe č. 76/2003 Sb. v platném znění.

Podle výsledku kontroly je nutno mít za to, že prodejce se dopustil klamání spotřebitele, když výrobek označen jako Med lesní neodpovídal smyslovým a fyzikálně-chemickým požadavkům na med. Je důvodné podezření, že se jedná o falšovanou potravinu.

Veterinární inspektorka opatřením dle veterinárního zákona zakázala uvádění těchto výrobků do oběhu. Případ bude řešen ve správním řízení, jehož předmětem bude i došetření sledovatelnosti potraviny.  Jako závažnou skutečnost vidí SVS i fakt, že k prodeji neodpovídajícího medu došlo na farmářském trhu, jehož účelem je spotřebiteli zprostředkovat produkty od malých producentů.

 

Odkaz na původní článek