CS / EN
05.12.2007

Připomínka změny v předpisech o přepravě zvířat

Již jsme upozorňovali na změny vyplývající  z nařízení Rady (ES) č. 1/2005, o ochraně zvířat během přepravy a souvisejících činností. Jelikož se blíží termín, kdy nabude účinnosti považujeme za vhodné tuto skutečnost znovu připomenout.

Dne 5. ledna 2007 vstoupí v platnost ve všech zemích EU, tj. i v České republice, nařízení Rady (ES) č. 1/2005, o ochraně zvířat během přepravy a souvisejících činností. Jednou ze změn, vyplývajících z tohoto nařízení, je nutnost výměny osvědčení o odborné kvalifikaci dopravce přepravujícího zvířata a průkazů osoby přepravující zvířata, vydaných na základě § 8k odst. 3 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, za nová osvědčení o způsobilosti pro řidiče a průvodce podle čl. 17 odst. 2 výše zmíněného nařízení Rady.

Krajské veterinární správy již v této věci oslovily registrované přepravce zvířat a těm, kteří na jejich výzvu reagovali, výměnu provedou.

Jelikož lze předpokládat, že se mohlo stát, že někteří přepravci nemohli být z různých důvodů příslušnou krajskou veterinární správou kontaktováni, proto považujeme za vhodné vyzvat tyto držitele starých osvědčení a průkazů, aby se o nová osvědčení přihlásili osobně nebo písemně na Ústřední komisi pro ochranu zvířat, která sídlí v budově Ministerstva zemědělství, Těšnov 17, Praha 1, psč 117 05.

Nařízení Rady je k dispozici na webových stránkách SVS ČR – www.svscr.cz, pod odkazem „Pohoda zvířat“  i na webových stránkách ÚKOZ – www.mze.cz/cz/ukoz/.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR ve spolupráci s Ústřední komisí pro ochranu zvířat

Odkaz na původní článek