CS / EN
25.08.2021

Při kontrole v tržnici SAPA zjistili veterinární inspektoři několik závažných porušení předpisů

Inspektoři Státní veterinární správy odhalili při společné kontrole s Celním úřadem v areálu tržnice SAPA v Praze – Libuši několik závažných porušení předpisů. Závažné závady zjistili u tří kontrolovaných subjektů.

Ve dvou případech se jednalo o porušení legislativy při přepravě potravin. Kontrolované osoby převážely ryby a další produkty rybolovu jako jsou olihně či krabi, chlazené masné výrobky či chlazené vepřové uši bez dokladů o původu či bez označení. V některých případech přepravovaly zboží za nekontrolovaných teplot, část potravin již byla smyslově změněna. Celkem veterinární inspektoři znehodnotili barvou bezmála 100 kg potravin a nařídili jejich likvidaci v asanačním podniku na náklady kontrolovaných osob. Jeden z kontrolovaných přepravců nebyl navíc registrován pro přepravu potravin. Závažné nedostatky u něj byly zjištěny již opakovaně.  Za porušení požadavků na bezpečnost potravin lze uložit pokutu ve výši až 50 milionů Kč.

Veterinární inspektoři spolu s celníky zjistili také nelegální sklad, v němž byly skladovány a následně distribuovány zmrazené potraviny. Provozovateli proto na místě zakázali činnost. Ve správním řízení mu za to hrozí pokuta do výše až jednoho milionu korun.

Při kontrolách byly odhaleny i další pravděpodobné přestupky v oblasti rostlinné produkce a živnostenských oprávnění. Státní veterinární správa, která nemá v těchto oblastech kompetence, proto předá podněty Živnostenskému úřadu a Státní zemědělské a potravinářské inspekci k jejich prošetření.

 

 

Fotodokumentace z kontroly obrázek 1

Fotodokumentace z kontroly obrázek 2

Fotodokumentace z kontroly obrázek 3

Fotodokumentace z kontroly obrázek 4

Fotodokumentace z kontroly obrázek 5

Odkaz na původní článek