CS / EN
10.05.2022

Použití falešných údajů o očkování proti vzteklině při vývozu koťat do USA

Inspektoři Státní veterinární správy v Libereckém kraji při vyřizování žádosti o vývoz 10 koťat ve věku 4 – 8 měsíců původem z Ukrajiny do USA zjistili použití falešného razítka soukromé veterinární lékařky při prokázání očkování proti vzteklině. K vývozu bylo určeno několik plemen koček – mainská mývalí kočka, habešská kočka, sfynx a devon rex.

Chovatel veterinárním inspektorům předložil evropské pasy koťat, které měly prokazovat, že koťata byla v souladu s mimořádnými veterinárními opatřeními pro dovoz zvířat z Ukrajiny do ČR vyšetřena v soukromé veterinární ordinaci klinicky na vzteklinu a očipována.  SVS následně kontaktovala soukromou veterinární lékařku, aby ověřila, zda byly skutečně provedeny požadované veterinární úkony.

Dle vyjádření veterinární lékařky nebyla však tato koťata v souladu s uvedenými veterinárními opatřeními předvedena k povinné druhé klinické prohlídce na vzteklinu. Z toho je možné dovodit, že koťata veterinářka proti vzteklině nevakcinovala. Dále veterinářka uvedla, že na dokumentech nebylo použito její pravé razítko, ale falešné. V adrese veterinární ordinace totiž obsahovalo chybné číslo popisné a také nesprávné telefonní číslo.

Další šetření veterinárních inspektorů prokázalo, že chovatel a osoby s ním spojené předvedly do ordinace soukromé veterinární lékařky v době od 4.  března do 4. dubna k prvnímu klinickému vyšetření na vzteklinu celkem 38 koťat. Prokazatelně však veterinářka navakcinovala proti vzteklině pouze dvě koťata.

Tím, že chovatel předložil za účelem vývozu do USA k 10 koťatům falešné údaje o očkování proti vzteklině, porušil uvedená mimořádná veterinární opatření umožňující vstup zvířat doprovázejících majitele na útěku z Ukrajiny a dále porušil evropské předpisy pro vývoz zvířat mimo EU. Na základě zjištěných skutečností nebyla zásilka koťat odbavena. Za uvedené prohřešky ve správním řízení chovateli hrozí pokuta do výše 100 tis. Kč.

 

 

Falzifikát razítka

Pravé razítko

Odkaz na původní článek