CS / EN
28.11.2007

Postup proti bluetongue musí být jednotný

Jelikož pásma v souvislosti s výskytem katarální horečky ovcí (bluetongue) zasahují prakticky celou západní část ČR, zavázala Státní veterinární správa ČR všechny krajské správy k tomu, aby všechna veterinární opatření, která v této souvislosti vyhlašují a v budoucnu zřejmě budou vyhlašovat, byla jednotná.

V souladu s pokynem Státní veterinární správy ČR na základě prvního pozitivního případu katarální horečky ovcí (bluetongue) sérotypu 8 v ČR v hospodářství SPO-ZEM Nový Kostel s.r.o, (pošta Skalná, u Chebu), vydá Krajská veterinární správa pro Karlovarský kraj mimořádná veterinární opatření, která stanoví požadavky na ohnisko včetně 20 km pásma.

Ostatní krajské veterinární správy vydají na dotčeném území ČR, jak je patrné z map, které jsou „krajům“ k dispozici (a jsou též na webových stránkách www.svscr.cz.), mimořádná veterinární opatření pro ochranné pásmo = uzavřené pásmo. Lze říci, že podmínky v pásmu se proti dosavadním nemění.

V rámci mimořádných veterinárních opatření jsou řešeny zejména podmínky pro přemísťování přežvýkavců v rámci pásma, povolování výjimek v případě odesílání živých zvířat, spermatu a embryí vnímavých zvířat na ostatní území ČR i do ostatních členských zemí EU, popřípadě do třetích zemí.

Podle Milana Maleny, ústředního ředitele Státní veterinární správy ČR, jsou kroky, které přijímáme logické, a jsou v souladu s nařízením Komise č. 1266/2007; cílem je minimalizovat možnost rozšíření katarální horečky ovcí, ale na druhé straně umožnit jak domácí obchod, tak intrakomunitární obchod s ostatními členskými zeměmi EU. A to je možné jedině za předpokladu shodného postupu s ostatními členskými zeměmi.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

Odkaz na původní článek