CS / EN
02.11.2007

Polidšťovat zvířata je problematické…

Ale pokusit se vcítit se do situace zvířete, například jak ono se dívá na člověka a lidské hemžení, to nemusí být marné.

Vidět ve zvířatech bytosti, které jsou i po duševní stránce rovnocenné člověku, a přičítat jim lidské uvažování, to s ohledem na znalosti z biologie a etologie člověka a živočichů dost dobře nelze. Avšak je nutné si uvědomit, že zvířata, ať domácí, hospodářská či volně žijící, jsou živí tvorové, kteří jim odpovídajícím způsobem cítí, tj. vnímají libost, mají strach, dovedou se i radovat. A proto je na jejich potřeby nutné brát ohled. To vědí i zkušení chovatelé zájmových i hospodářských zvířat. Dobře je známé, že správně zpracované živočišné produkty zvířat chovaných v dobrých podmínkách jsou kvalitnější. Vědecky je to prokázané například na kvalitě masa, kdy maso nestresovaných zvířat je křehčí a tzv. lépe váže vodu, po kuchyňské úpravě se z něj nestane nekousatelná „houžev“.

Cílem státního veterinárního dozoru je kromě přímého dozoru v chovech hospodářských zvířat, při přepravě i zpracování produktů, též působit osvětově. To znamená působit, aby si širší veřejnost uvědomila, že ohleduplnost ke zvířatům chovaným v zajetí i volné přírodě je na místě. Proto Státní veterinární správa ČR spolupracuje s řadou nevládních organizací zabývajících se ochranou zvířat. A vnímá, že u naprosté většiny z nich je možné se setkat s pohledem odborným, s odbornými argumenty a nikoli s dříve dobře myšleným, leč odborně neopodstatněným názorem, že zvířata jsou takovými „malými človíčky v kožíšcích“.

Člověk o chovaná zvířata může dobře pečovat, vytvářet jim pohodu a chránit je, jen pokud má o nich a jejich životě dostatečné odborné znalosti a bude se k nim v dobrém slova smyslu „chovat jako ke zvířatům“, nikoliv je polidšťovat. V dřívějších dobách lidé mohli řadu věcí vypozorovat z přírody. Civilizovaný svět však většinou přináší jen zprostředkované informace, které vlivem citového vnímání autora, nebo snahou po senzaci, mohou být zavádějící.

Zajímavým dokladem neotřelého a přínosného pohledu na svět zvířat a svět člověka je celovečerní dokumentární film Mír s tuleni, který se nyní objevil v kinech. Autoři uvádějí, že jde o dokumentární bajku a toto shrnutí opravdu sedí. Je zde velmi citlivě pojatá problematika volně žijících zvířat, jejich ochrany a jejich místa v současném světě.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

Odkaz na původní článek