CS / EN
11.08.2023

Odebrání tří týraných psů na Prostějovsku

Inspektoři Státní veterinární správy z Olomouckého kraje provedli na základě obdrženého podnětu ve čtvrtek 10. 8. 2023 kontrolu chovu tří psů v Němčicích na Hané. Při kontrole provedené ve spolupráci s obcí s rozšířenou působností (ORP) Prostějov a Policií ČR zjistily zcela nevyhovující podmínky chovu. V rámci rychlého jednání bylo na místě rozhodnuto o odebrání všech tří psů a jejich předání do útulku.

10. 8. 2023 obdržela Krajská veterinární správa pro Olomoucký kraj (KVS) podnět od náhodné návštěvnice obce Němčice nad Hanou na Prostějovsku. Podle podnětu měli být v zahradě rodinného domu týrání tři psi.

KVS proto okamžitě kontaktovala ORP Prostějov. Za účasti Policie České republiky a odchytové služby provedli ještě téhož dne inspektoři KVS a zástupci ORP kontrolu v místě chovu. Chovatel se v době kontroly domě nenacházel a podle informací PČR se dalo očekávat, že bude pryč několik dní.

Zahrada byla celá zarostlá stromy a náletovými křovinami, plná vyřazených elektrospotřebičů, plastových beden, různých předmětů a plných igelitových pytlů. Průchod ke psům byl možný jen úzkou zarostlou uličkou. Všichni psi byli uvázání na krátkém úvazu z řetězů a provazu k pevným předmětům (strom, lavice) bez možného minimálního pohybu. V dosahu psů nebylo žádné napájení ani krmení. Psi vykazovali stresové chování, neustále se pokoušeli uvolnit z úvazu. Neměli prostor na lehnutí k odpočinku, možnost se schovat při nepříznivém počasí, ani se volně venčit.

V rámci rychlého jednání ORP Prostějov na místě vyhlásila předběžnou náhradní péči pro všechny tři psy. Všechna zvířata byla následně odchytovou službou předána do péče útulku Ajsha v Čechách pod Kosířem. KVS dále úzce spolupracuje s ORP a policií. Další postup bude upřesněn.

 

Petr Vorlíček

tiskový mluvčí SVS

 

 

týraný pes

uvázaný pes

nevhodný chov psů

Odkaz na původní článek