CS / EN
15.12.2021

Nová rubrika na webu – Registry psů v ČR

Vzhledem k tomu, že legislativní proces novely veterinárního zákona nebude do konce kalendářního roku 2021 dokončen, původně plánovaná Centrální evidence psů (CEP)  k 1. 1. 2022 nevznikne.

Nová rubrika na internetových stránkách Státní veterinární správy vzniklou situaci vysvětluje. Její součástí jsou také odpovědi na nejčastější otázky související s CEP a odkazy na fungující registry psů, které lze v současné době využít.

https://www.svscr.cz/zdravi-zvirat/registry-psu/

Odkaz na původní článek