CS / EN
02.06.2020

Nelegální výrobna masných produktů na Semilsku

Úřední veterinární lékaři Státní veterinární správy z Libereckého kraje v rámci kontroly domácí porážky skotu v hospodářství chovatele odhalili na Semilsku nelegální výrobnu masných produktů.

Prostory, kde docházelo k výrobě nebyly pro tuto činnost schváleny ani registrovány, a tudíž nebyly pod veterinárním dozorem. Maso použité k výrobě nebylo navíc získáno na schválených jatkách a neprošlo veterinární prohlídkou. Inspektoři na místě zajistili cca 110 kilogramů výrobků. Konkrétně se jednalo o špekáčky, párky, šunkový a gothajský salám a také marinované vepřové maso. Tyto produkty kontrolovaná osoba nabízela odběratelům mimo jiné prostřednictvím sociální sítě.  Výrobky o celkové hmotnosti cca 110 kg byly na místě znehodnoceny barvou a předány k neškodné likvidaci oprávněné firmě. S výrobcem bude zahájeno správní řízení, výše sankce může dosáhnout až 1 000 000,- Kč.

 

 

Masné výrobky v přepravkách

Masné výrobky v kyblících

Masné výrobky v přepravkách

Odkaz na původní článek