CS / EN
15.02.2024

Několik závažných porušení předpisů při přepravě a uchovávání potravin v Praze

Hned tři závažné případy porušení legislativy při přepravě či uchovávání potravin živočišného původu řešili v uplynulém týdnu inspektoři Státní veterinární správy v Praze. Ve všech případech se jednalo o vietnamské podnikatele.

Ve spolupráci s Celní správou u výjezdu z areálu tržnice SAPA odhalili dodávku převážející do Berlína bezmála dvě tuny nevyhovujících potravin živočišného původu. Vozidlo bez aktivního chlazení převáželo živočišné produkty neznámého původu. Kromě drůbežího masa a vnitřností se jednalo také o nejrůznější masné polotovary či křepelčí vejce. Drůbež byla nedostatečně jatečně opracovaná (s hlavami, běháky, částmi vnitřností). Nebalené masné výrobky a balené potraviny živočišného původu neměly identifikační značku ani žádné jiné označení. Některé balené produkty byly označeny nedostatečně bez identifikační značky a jen vietnamsky. Část potravin byla již po datu použitelnosti. Přepravce neměl ani potřebnou registraci pro přepravu potravin živočišného původu. Vzhledem ke všem popsaným porušením inspektoři na místě rozhodli o neškodném odstranění všech přepravovaných živočišných produktů o celkové hmotnosti téměř dvou tun v asanačním podniku. Ve správním řízení může být přepravci udělena pokuta až do výše 50 mil. Kč.

V závěru minulého týdne při další kontrole s celníky zjistili pražští veterinární inspektoři vozidlo přepravující 230 kg živých ryb (kapra, amura, jesetera) v nevyhovujících podmínkách. V nádrži bylo málo vody a ryby i přes aktivní vzduchování jevily známky dušení. Pět kusů ryb bylo v době kontroly mrtvých. Veterinární inspektoři nařídili neškodnou likvidaci uhynulých ryb. Jelikož bylo při kontrole konstatováno porušení zákona na ochranu zvířat proti týrání, bude předán podnět obci s rozšířenou působnosti, která s přepravcem povede správní řízení o pokutě.

V zázemí asijské restaurace v blízkosti Václavského náměstí odhalili veterinární inspektoři více než 140 kg masa baleného v igelitových taškách. Jednalo se o hovězí, vepřové i drůbeží maso, zvěřinu, mleté maso a kosti. Potraviny nebyly nijak označené a provozovatel neměl žádné doklady o jejich původu. Veterinární inspektoři na místě potraviny znehodnotili barvou a nařídili provozovateli jejich odstranění na jeho náklady. Za porušení zákona může být uložena pokuta do výše až 50 mil. Kč.

Státní veterinární správa při této příležitosti připomíná, že v průběhu loňského roku zveřejnila na svých webových stránkách informační leták, který v českém a vietnamském jazyce informuje podnikatele o základních podmínkách pro přepravu potravin živočišného původu a obchodování s nimi. Leták byl následně také rozeslán organizacím zastupujícím vietnamskou komunitu v ČR. Vietnamští podnikatelé hrají významnou roli v oblasti obchodu s potravinami v České republice, SVS se proto i s nimi snaží intenzivně komunikovat. Veterinární inspektoři se dlouhodobě při kontrolách setkávají se závadami, často poměrně závažnými. V řadě případů pak s neznalostí či nepochopením zásad hygieny potravin a platných předpisů.

 

Petr Majer

oddělení vnější komunikace SVS

 

 

Nádrž s rybami

Ryby v nádrži

Znehodnocené potraviny

Produkty neznámého původu v asijské restauraci

Odkaz na původní článek