CS / EN
29.08.2023

Návrh na odebrání téměř čtyř desítek týraných koz z chovu na Šumpersku

Inspektoři Státní veterinární správy (SVS) z Olomouckého kraje navrhli odebrat z chovu v Hynčině na Šumpersku téměř čtyři desítky chovaných koz. Důvodem návrhu jsou nevhodné podmínky chovu a špatný zdravotní stav zvířat.

Veterinární inspektoři provedli v polovině letošního srpna v chovu opakovanou kontrolu na základě obdrženého podnětu upozorňujícího na nevhodné podmínky chovu. Při kontrole zjistili nevhodné podmínky ve stáji, kde se nacházela většina koz. Povrch stáje byl vlhký, zvířata neměla suché a čisté místo pro odpočinek a silně zde zapáchal čpavek. Některé kusy byly vyhublé. V chovu dle některých změn na tělech zvířat zjevně probíhala nekontrolovaná příbuzenská plemenitba. Zvířata v době kontroly neměla k dispozici žádné krmení ani vodu.

Další kozy se nacházely také pod přístřeškem či v místnosti domu. Některá zvířata měla přerostlé paznehty tak, že jim to znemožňovalo přirozený postoj a pohyb po končetinách, To zvířatům způsobovalo utrpení. V chovu se nacházelo velké množství pro zvířata nebezpečných předmětů, o které by se mohla zvířata poranit (kovové předměty, sklo, pletivo atd..). V chovu se nacházelo také několik desítek slepic, kachen a králíků. Právě u koz a králíků zjistila SVS v roce 2019 problémy. Ty chovatelka následně odstranila a byla ji tehdy obcí s rozšířenou působností uložena pokuta 12 000 Kč.

Chovatelce bylo po první kontrole (15. srpna) nařízeno upravit zvířatům přerostlé paznehty a okamžitě zajistit vhodné podmínky chovu. Při opakované kontrole o tři dny později zjistili inspektoři, že chovatelka sice zajistila ošetření paznehtů, zvířata se přesto nemohla normálně pohybovat. Podmínky chovu se navíc vůbec nezměnily.

Z uvedených důvodů vydala Krajská veterinární správa pro Olomoucký kraj Městskému úřadu v Zábřehu na Moravě (coby obci s rozšířenou působností) návrh na zajištění náhradní péče o všech 37 koz chovaných na tomto hospodářství. Zároveň podá podnět na zahájení správního řízení o pokutě za porušení zákona na ochranu zvířat proti týrání. KVS povede s chovatelkou správní řízení pro porušení plemenářského zákona (chybějící označení zvířat).

 

Petr Majer

zástupce tiskového mluvčího SVS

 

 

Kozy

Kozy

Kozy

Odkaz na původní článek