CS / EN
01.03.2023

Metodika kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2023 dozná dvě změny ve vyšetřování skotu

Změny ve vyšetřování skotu na základě Metodiky kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2023 (dále Metodika) se týkají dvou nákaz – infekční bovinní rinotracheitidy (IBR) a bovinní virové diarrhoey (BVD). První je pozměněné schéma vyšetření v zařízeních prostých IBR pro udržení statusu prosté této nákazy. Změna vyšetření u BVD umožňuje odebírat vzorky i od zvířat mimo věkovou kategorii 8-24 měsíců.

Navrhovaná změna se týká nové možnosti pro vyšetření vzorků na IBR v hospodářstvích bez vakcinovaných zvířat. Nově je možné k laboratornímu vyšetření odesílat nejen vzorky krve, ale i mléka pouze 1x ročně za předpokladu, že jsou vzorky odebrány od všech zvířat starších 24 měsíců. Podle dosud platného znění Metodiky bylo možné odebírat v těchto případech pouze vzorky krve. Dále pro všechna schémata vyšetření na IBR, kdy je možné provádět vyšetření ze vzorků mléka a odběr vzorků mléka je spojen s kontrolou užitkovosti, návrh zavádí možnost odebrané jednotlivé vzorky mléka smísit na místě a do laboratoře odesílat směsné vzorky.

Důvodem úpravy schématu vyšetření na BVD v hospodářstvích je udělení a udržení statusu zařízení prostého BVD. Změna umožňuje nově odběr vzorků i od zvířat mimo věkovou kategorii 8-24 měsíců, není-li uvedená kategorie v zařízení přítomna. Cílem je zajištění vyšetření na všech hospodářstvích, která chtějí získat status zařízení prostého BVD za účelem umožnění obchodování s členskými státy.

Infekční bovinní rinotracheitida / infekční pustulární vulvovaginitida je specifické infekční onemocnění skotu, jehož původcem je herpesvirus typu 1 (BHV-1). Onemocnět mohou všechny kategorie skotu. IBR není nákaza přenosná na člověka, ani na jiné druhy zvířat. Virus negativně ovlivňuje plodnost skotu a zhoršuje jeho reprodukci, což přináší velmi nepříznivé ekonomické dopady. Klinicky se projevuje jako onemocnění respiračního nebo reprodukčního ústrojí. Evropská komise schválila Českou republiku jako zemi prostou IBR v říjnu 2020.

Bovinní virová diarrhoea je celosvětově rozšířené infekční virové onemocnění, které způsobuje významné ekonomické ztráty v chovech skotu. Infekce virem BVD se může projevovat širokou škálou klinických příznaků ve všech věkových kategoriích a je dávána do souvislosti reprodukčními problémy, imunosupresí, onemocněním respiratorního aparátu. Vyšetření na BVD za účelem získání statusu zařízení prostého BVD je pro chovatele dobrovolné.

 

Petr Vorlíček

tiskový mluvčí SVS

Odkaz na původní článek