CS / EN
21.12.2007

Letošní rozloučení s BSE?

Zdá se, že na konec roku se žádné velké překvapení neudálo. Vyskytl se sice druhý případ BSE, ale u deset let staré uhynulé krávy. Důkaz, že státní veterinární dozor pracuje, tak, jak má.

Kráva, která se narodila 25. 1. 1998 a jejím posledním místem chovu bylo hospodářství v Ústeckém kraji, kde uhynula, pocházela z Karlovarského kraje. Zde se tehdy zřejmě nakazila prostřednictvím zahraniční masokostní moučky, a to ještě v době, kdy se u nás na BSE nevyšetřovalo a ještě nebyla přijata přísná veterinární opatření, tj. zákaz používání masokostních mouček pro krmení hospodářských zvířat.

Jelikož šlo o krávu tak starou, neměl by počet vrstevnic, které bude z diagnostických důvodů nutné utratit, přesáhnout 30 kusů. Kráva byla vyšetřena 19. 12. rychlými testy ve Státním veterinárním ústavu v Praze a vzorek byl ještě, jak je tomu obvyklé, odeslán k potvrzení do Státního veterinárního ústavu v Jihlavě. Definitivní výsledek by měl být znám zhruba v polovině příštího týdne, nepředpokládáme však, že by byl odlišný od výsledku z Prahy.

Snižující se počet výskytu nových případů onemocnění v naší republice koresponduje se situací v ostatních členských zemích EU. Je to díky přísným veterinárním opatřením – zákazu krmení hospodářských zvířat masokostními moučkami a odstraňování specifikovaného rizikového materiálu z těl jatečných zvířat v průběhu porážky.

Dosud bylo od počátku roku 2001 do konce letošního listopadu vyšetřeno 1 194 743 kusů skotu, pozitivních případů bylo 27. V loňském roce byly tři případy, v roce 2005 jich bylo nejvíce, celkem 8. Letos pouze dva.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

Odkaz na původní článek