CS / EN
25.11.2013

Letos již po sedmé o Cenu ústředního ředitele SVS

Ve středu 20. 11. předal Milan Malena, ústřední ředitel SVS, ocenění vítěznému družstvu z Českých Budějovic. Tedy družstvu studentů ze Střední odborné školy veterinární mechanizační a zahradnické (a je třeba dodat, že v rámci této školy působí i Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky). Studenti z této střední veterinární školy zvítězili v soutěži o „Cenu ústředního ředitele SVS“ od roku 2007 již po čtvrté.

Tato soutěž středních veterinárních škol, studentů středních škol s veterinárním zaměřením ve veterinárních znalostech a dovednostech, se opět konala ve Školicím středisku Státního veterinárního ústavu v Praze Lysolajích, ve dnech 18. – 20. 11. 2013.

Letošního již 7. ročníku soutěže se stejně jako v loňském roce zúčastnilo 7 škol, z toho 2 ze Slovenska. Letošní výsledky: 1. České Budějovice, 2. Boskovice, 3. Kroměříž, 4. Hradec Králové, 5. Košice, 6. Nitra, 7. Třebíč. Jako nesoutěžící pozorovatelé se účastnili zástupci z Vyšší odborné a střední školy v Benešově. Komise ocenila za „ pozoruhodný profesionální výkon“ jednotlivce – Róberta Királyho z Košic, za angličtinu při dvojjazyčné prezentaci „Město a škola, kde studuji“ v rámci 1. soutěžní disciplíny.

Soutěžilo 7 čtyřčlenných družstev – studentů 4. ročníků SOŠ ve 4 disciplínách. Výsledky vyhodnocovala pětičlenná „hodnotitelská komise“, kterou jmenoval Milan Malena, ústřední ředitel Státní veterinární správy. Předsedkyní byla Bohuslava Tremlová, proděkanka Fakulty veterinární hygieny a ekologie VFU v Brně (a zároveň přednostka Ústavu vegetabilních potravin a rostlinné produkce VFU).

Rozdíly mezi soutěžícími družstvy nebyly nijak velké, takže i ti na posledních místech mohli odjet se ctí. Studenti nejprve prezentovali své město, svou školu a motivaci ke studiu. Zásadním byl test odborných znalostí a soutěž v odborných dovednostech, kdy studenti předvedli práci v laboratoři a vyhodnocení výsledků. Museli předvést práci s „živým materiálem“, práci s preparáty, kultivaci a vyhodnocení. Další disciplínou bylo představení ročníkové práce plus osobní představy o osobním uplatnění v praxi.

Milan Malena poblahopřál vítězům a uvedl, že za 7 let, co je soutěž pořádána, je patrné jak úroveň studentů vzrůstá, ať už jde o jejich znalosti, ale i o prezentaci a jazykové schopnosti. Dále uvedl, že by bylo jistě dobré, kdyby studenti uvažovali o uplatnění v orgánech státního veterinárního dozoru, ať už přímo na pracovištích krajských veterinárních správ či ve Státních veterinárních ústavech.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS

Odkaz na původní článek