CS / EN

Legislativa a další podklady pro přijímaná opatření v souvislosti s AMP

Pokyny od Evropské komise k prevenci, tlumení a eradikaci afrického moru prasat v EU
Pokyny od Evropské komise k prevenci, tlumení a eradikaci afrického moru prasat v EU (966,4 KB)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/594 ze dne 16. března 2023, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat a zrušuje prováděcí nařízení (EU) 2021/605
Platnost od 21.4.2023
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32023R0594

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0429&from=EN

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/687 ze dne 17. prosince 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla pro prevenci a tlumení určitých nákaz uvedených na seznamu (text s významem pro EHP)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/cs/TXT/?uri=CELEX%3A32020R0687

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/605, kterým se stanoví zvláštní opatření ke tlumení afrického moru prasat
Platnost do 20.4.2023
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX:32021R0605

Regionalizace České republiky
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32023R0947&qid=1687344124483

Zákon č. 166/1999 Sb. – Zákon o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon)
https://eagri.cz/public/web/mze/legislativa/pravni-predpisy-mze/tematicky-prehled/Legislativa-MZe_uplna-zneni_zakon-1999-166-viceoblasti.html

Odkaz na původní článek