CS / EN
13.11.2019

Laboratoř na vyšetření trichinel na KVS pro Ústecký kraj ke konci letošního roku končí

Státní veterinární správa (SVS) z organizačních důvodů rozhodla o zrušení laboratoře pro stanovení trichinel na Krajské veterinární správě (KVS) pro Ústecký kraj, které nastane k 31. 12. 2019. V současné době se jedná o jedinou laboratoř provozovanou přímo KVS v celé České republice (ČR), což je nesystémové. Od počátku nového roku budou vzorky z Ústeckého kraje odváženy a vyšetřovány ve Státním veterinárním ústavu (SVÚ) Praha. Vyšetření trichinel pro ostatní kraje ČR standardně provádí SVÚ v Praze, Jihlavě a Olomouci (včetně jejich detašovaných pracovišť) a další soukromé i státní subjekty.

Seznam míst pro příjem vzorků k vyšetření na svalovce u prasat divokých pro spotřebu lovce je zveřejněn na internetových stránkách Státní veterinární správy v sekci potraviny, části „Zvěřina“. V současné době jich je 124, z toho 9 v Ústeckém kraji.

V současné době je v ČR možné vyšetřit maso prasat divokých na trichinely dvěma metodami: kompresní metodou a trávicí metodou. Trávicí metoda je citlivější a zachytí i napadení trichinelami, které není metoda kompresní schopna odhalit. Pro uvedení zvěřiny na trh se tedy striktně vyžaduje, aby maso prasat divokých bylo vyšetřeno trávicí metodou.

Vyšetření trávicí metodou zajišťují pro uživatele honitby státní veterinární ústavy, a to na náklady Státní veterinární správy. Pro zajištění bezplatného vyšetření trávicí metodou je nezbytné provést pouze dva kroky – správně vyplnit objednávku laboratorního vyšetření a odevzdat vzorek a vyplněnou objednávku na místě, kde si je vyzvedne svozová linka laboratoře.

Metoda kompresní je tolerována pouze v případě, že takto vyšetřený kus je určen pro osobní spotřebu uživatele honitby nebo oprávněného účastníka lovu. Vyšetření touto metodou provádějí především někteří soukromí veterinární lékaři a také některé vojenské veterinární skupiny (viz seznam laboratoří dle odkazu níže). Vyšetření kompresní metodou nebo vyšetření v jiné laboratoři než ve státním veterinárním ústavu si hradí uživatel honitby sám.

Formulář objednávky laboratorního vyšetření trávicí metodou i s pokyny k jejímu správnému vyplnění a seznam laboratoří pro vyšetření na přítomnost svalovce (trichinel) jsou zveřejněny na výše uvedeném odkazu na webu SVS.

Odkaz na původní článek