Zveřejněno: 16.01.2017

Kontrola farmářských trhů

 

Úřední veterinární lékaři  KVS SVS pro Středočeský kraj provádí také pravidelné kontroly farmářských trhů na trzích a tržnicích.

V průběhu loňského roku bylo provedeno 49 kontrol a v 9 případech bylo zjištěno porušení právních předpisů, což je 18%. Nejčastější nedostatky jsou v chybějící dokumentaci, porušení teplotního řetězce a porušení osobní hygieny. V posledním případě, kdy byla provedena kontrola prodejce veterinárními inspektory dne 19.12.2016 bylo zjištěno porušení právních předpisů s tím, že nebyla zajištěna ochrana prodávaného zboží před kontaminací, potraviny nebyly uchovávány při teplotách stanovených provozovatelem potravinářského podniku, nebyly předloženy doklady o původu zboží na prodávaný sortiment a v neposlední řadě bylo zjištěno nehlášení zásilky živočišných produktů do informačního systému SVS. V této souvislosti byla vyzvána k součinnosti a provedení kontroly podnikatelky KVS SVS pro Jihočeský kraj.


 

DALŠÍ PŘÍSPĚVKY

 

Zveřejněno: 15.07.2019

SVS stahuje z trhu uzené šproty v oleji, mohou obsahovat úlomky kovu

 

SVS nařídila stáhnout z preventivních důvodů z prodeje šarži více než 24.000 konzerv uzených šprotů v oleji od lotyšského výrobce. Důvodem je nález úlomku kovu v jedné z konzerv spotřebitelem v České republice.

 

Zveřejněno: 12.07.2019

Veterinární inspektoři se v letním období zaměřují na farmářské trhy

 

SVS v rámci svého dozoru kontroluje prodej potravin živočišného původu také na populárních farmářských trzích. Přestože se počet závad při tomto druhu prodeje z dlouhodobého hlediska snižuje, je v porovnání s jinými oblastmi veterinárního dozoru stále poměrně vysoký.

 

Zveřejněno: 03.07.2019

Pravidla pro dovoz potravin živočišného původu pro osobní spotřebu ze zahraničí

 

Pro období letních dovolených Státní veterinární správa (SVS) připomíná, jaká pravidla platí při dovozu tzv. „svačinek“, tedy produktů živočišného původu pro osobní spotřebu ze třetích zemí do EU. Pro dovoz svačinek platí v rámci EU harmonizovaný přístup. Do EU není možné dovážet pro osobní spotřebu maso, masné výrobky, salámy, šunky, klobásy a rovněž mléko, mléčné výrobky, máslo, sýry, jogurty, aj.