CS / EN
08.11.2007

Jak z Kypru bez problémů

Slintavka a kulhavka se stále vyskytuje v různých zemích, občas i na různých místech Evropy, naposledy ve Velké Británii, kde již byla situace zvládnuta, nejnověji pak na ostrově Kypr.

Zajisté lze hned v úvodu říci, že přímé ohrožení turistů, kteří na Kypr zamíří, nepřipadá v úvahu, nicméně určitá opatření platí i pro ně; především ale s ohledem na možnost zavlečení slintavky a kulhavky do Evropy rozhodla Evropská komise o některých opatřeních.

Vzhledem tedy k tomu, že dne 1. 11. 2007 bylo potvrzeno jedno ohnisko slintavky a kulhavky na farmě blízko Larnaky, vydala Evropská komise dne 6. listopadu rozhodnutí Komise č. 2007/718/ES, o některých opatřeních proti slintavce a kulhavce na Kypru, které zakazuje dovážet maso, masné výrobky ze skotu, ovcí, koz, prasat a ostatních vnímavých sudokopytníků, mléko a mléčné výrobky ze skotu, ovcí a koz do ostatních členských států EU, tedy i České republiky.

Produkty vnímavých zvířat by bylo možno přivézt pouze za podmínek daných rozhodnutím Komise č. 2007/718/ES a doprovázených příslušným úředním osvědčením. Tímto dovozem se myslí dovozy obchodní a produkty tepelně opracované.

Zmíněné rozhodnutí platí zatím do 15. 12. 2007, jeho platnost bude prodloužena nebo zrušena na základě aktuální nákazové situace.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

Odkaz na původní článek