CS / EN
20.11.2007

I zvířata mají nárok na střechu nad hlavou

Aby zimní idyla byla dokonalá, k tomu mohou zásadním způsobem přispět i chovatelé. Přestože absolutní většina to dobře ví, připomínáme, že skot chovaný sezónně, popřípadě celoročně venku, musí mít možnost se při nepřízni počasí kam schovat.

Jde zejména o skot, ale třeba i o ovce. Při volném chovu musí mít zvířata přístup k nezamrzající napájecí vodě a k dispozici musí mít i zmíněný přístřešek. Jistou výjimkou mohou být původní, tzv. rustikální plemena, jako například skotský náhorní skot, která přístřešek nepotřebují. A určitě nelze počítat s celoročním pobytem venku u dobytka, který nebyl dlouhodobě nepříznivým podmínkám přizpůsoben.

Je potěšitelné, že s nevhodným způsobem venkovního chovu se již orgány státního veterinárního dozoru setkávají opravdu výjimečně. Nicméně i nadále budou podmínky chovu i v zimě kontrolovat.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

Odkaz na původní článek