CS / EN
06.03.2017

Hygienické nedostatky v provozovně řeznictví v Jihlavě

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Kraj Vysočina jako orgán státního veterinárního dozoru dle zákona 110/1997 Sb., o potravinách, zjistila v několika kontrolách opakovaných po sobě hygienické nedostatky v provozovně řeznictví PMU Na Dolech v Jihlavě.

Na konci roku 2016 byly zjištěny mimo jiné i suroviny bez označení – kuřecí kostry o hmotnosti 5,5 kg, mikrobiologicky a chemicky narušené, v chladírně byl umístěn vepřový bok o celkové hmotnosti 10 kg, který vykazoval viditelné známky mikrobiologického a chemického narušení, přepravky se škvarky byly uloženy přímo na podlaze bez podložky, u balení masného výrobku „Prosciutto crudo odřezky“ etiketa neobsahovala identifikační značku (ovál) výrobce. Teplota naměřena v jádru vepřových jater umístěných ve vitríně byla 5,8°C, přičemž legislativou je pro droby stanovena maximální teplota do 3 °C.  U polotovaru masová vepřová směs, masný polotovar, umístěné v prostorách prodejny, nebyl zajištěn požadavek, aby ihned po vyrobení byly masné polotovary zchlazeny na vnitřní teplotu nepřekračující 4 °C, konkrétně v jedné nádobě s uvedeným masným polotovarem byla inspektory naměřena teplota až 12,2°C. V chladírně uzenin byly umístěny nakrájené uzeniny na podnosech, nebylo však zaznamenáno datum jejich nakrájení, což je v rozporu s ustanovením § 15 odst. 5 vyhlášky č. 69/2016 Sb. U některých marinovaných mas a mletých surovin připravených buď jako masný polotovar nebo k výrobě pokrmů nebyl splněn požadavek zajištění sledovatelnosti a označování ve fázi jejich výroby a přípravy. V prostoru chladírny, bourárny, porcovny a výrobny se opakovaně vyskytovaly některé závady – porušený, olupující se povrch pracovní zástěry používané při manipulaci s potravinami, na podkolečkách pro přepravu beden byla zaschlá špína, sterilizátor na nože byl zanesen vodním kamenem a byl znečištěný, umyvadlo pod ním bylo značně znečištěné, stojan na černé pytle na odpady znečištěný se zaschlými zbytky potravin, na dřezu plastová miska s různými předměty (lžíce, drátěnka, část k mlýnku na maso, monitorovací krabička firmy provádějící v provozu DDD činnost). Pod stoly, na kterých se manipuluje s uzeninami, byly nečistoty a zaschlé zbytky uzenin, v prostoru byly uloženy žvýkací pamlsky pro psy v pytli – nebalené. Nebylo doloženo správné zacházení s vedlejšími produkty živočišného původu. Bylo sděleno, že některé vedlejší živočišné produkty si rozebírají zaměstnanci pro svou osobní spotřebu, což je v rozporu s veterinárním zákonem.

Podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin, potravinářské prostory musí být udržovány v čistotě a v dobrém stavu, provozovatel musí dodržovat užívání správné hygienické praxe, včetně ochrany před kontaminací.

Způsob protiprávního jednání spočíval rovněž v nevyřazení potraviny z dalšího oběhu tak, jak ukládá příslušná legislativa, tj. konkrétně potraviny s prošlým datem použitelnosti, potraviny nedostatečně nebo nesprávně označené a potraviny zjevně mikrobiologicky narušené. Na místě bylo zakázáno uvádění nevyhovujících potravin do oběhu, provozovateli bude ve správním řízení uložena odpovídající peněžitá sankce.

 

Odkaz na původní článek