CS / EN
15.12.2016

Fakta o kontrolách SVS v útulku Dobranov

V posledních měsících se objevilo několik mediálních výstupů a příspěvků na sociálních sítích, týkajících se útulku v Dobranově u České Lípy, kde údajně panují velmi špatné podmínky a s tím související špatný zdravotní stav zde chovaných zvířat. V některých z těchto příspěvků byla zpochybňována práce Státní veterinární správy (SVS). Rádi bychom proto na uvedená tvrzení zareagovali a uvedli fakta o kontrolách v uvedeném zařízení a jejich výsledcích.

Uvedený útulek je úředními veterinárními lékaři Krajské veterinární správy pro Liberecký kraj i vzhledem k řadě obdržených podnětů v posledních dvou letech kontrolován ve zvýšené frekvenci. V loňském roce byly v útulku provedený tři kontroly. V letošním roce čtyři kontroly na základě obdrženého podnětu a jedna plánovaná kontrola na základě víceletého plánu kontrol. V jednom případě v loňském roce byla uložena provozovateli pokuta v řádu jednotek tisíc korun za neposkytnutí veterinární péče, kdy nenechal ošetřit psa s prokousnutým ušním boltcem. Při žádné z letošních kontrol nebylo zjištěno porušení legislativy, které by mělo být sankcionováno, nebo dokonce vést k uzavření útulku.

Při kontrolách, mj. zdravotního a výživného stavu zvířat, krmení a napájení psů, úklidu kotců a provádění dezinfekce, ale také veškeré povinné dokumentace, se nepotvrdila ani tvrzení o údajných úhynech v útulku. Utracení bylo dle zjištění při kontrole v letošním roce provedeno u jednoho psa ze zdravotních důvodů, což provozovatel útulku doložil dokumentací soukromého veterinárního lékař. Úřední veterinární lékaři však s provozovatelem dohodli přijetí určitých opatření s cílem zajistit ještě lepší hygienické podmínky v zařízení a zlepšení evidence psů.

Na základě dosavadních zjištění se přikláníme k názoru, že podněty nejsou oprávněné a objektivní a za jejich podáním mohou být určité osobní či skupinové zájmy.

SVS si zároveň uvědomuje rostoucí zájem veřejnosti a médií o uvedenou  problematiku. I z tohoto důvodu zveřejňujeme od konce července 2016 na našich internetových stránkách protokoly o kontrolách útulků: https://www.svscr.cz/zdravi-zvirat/kontroly-utulku/. Každý zájemce tak může nahlédnout do anonymizovaných protokolů, zjistit obsah kontroly a případná porušení legislativy v uvedeném útulku. V žádném právním předpise v ČR v současné době neexistuje definice útulku ani povinnost útulek registrovat. Z tohoto důvodu není k dispozici oficiální údaj o počtu útulků ani o počtu v nich chovaných zvířat. Zlepšení tohoto stavu a zavedení povinné registrace útulků pro toulavá zvířata by měla přinést novela veterinárního zákona, která v současné době prochází schvalovacím procesem.

Platná legislativa nestanovuje ani konkrétní požadavky na prostory a zařízení útulků. Chovatel je obecně povinen zajistit péči o zdraví a pohodu zvířat. Provozovatel útulku rovněž musí zajistit odborně způsobilou osobu dle veterinárního zákona a vést evidenci přijatých a vydaných zvířat.

V současnosti SVS eviduje ve své databázi cca 165 zařízení označených jako útulek. Počet zařízení, která by takto mohla být dle předmětu své činnosti označena, je však výrazně vyšší. Hovoří se i o více než 350 zařízeních označených také jako depozitum, záchytný kotec, azyl a podobně, přičemž zařízení pro jiná zvířata než jsou psi, představují jen velmi malou část z tohoto počtu.

Od začátku ledna do konce listopadu letošního roku provedla SVS v útulcích celkem 154 kontrol. Zkontrolováno při nich bylo celkem 3 614 zvířat. Závady byly zjištěny ve dvou zařízeních. Nedostatky se týkaly nepředložení evidence přijatých a vydaných zvířat, nevhodného nakládání s kadávery a nezabezpečení zvířat proti úniku. U těchto kontrol bylo zahájeno správní řízení za porušení veterinárního zákona a současně byl předán podnět obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, v jehož kompetenci je správní řízení za porušení zákona na ochranu zvířat proti týrání.  

 

 

Mgr. Petr Pejchal
oddělení vnější komunikace

Odkaz na původní článek

Pokračováním v používání stránek, souhlasíte s použitím cookies. Další informace

Nastavení cookie na této webové stránce jsou nastaveny na "povoleny cookies", aby vám umožnily nejlepší procházení. Budete-li i nadále používat tuto webovou stránku bez změny nastavení souborů cookie nebo klepnutí na tlačítko "Souhlasím" dole, dáváte souhlas.

Zavřít