Zveřejněno: 15.12.2016

Fakta o kontrolách SVS v útulku Dobranov

 

V posledních měsících se objevilo několik mediálních výstupů a příspěvků na sociálních sítích, týkajících se útulku v Dobranově u České Lípy, kde údajně panují velmi špatné podmínky a s tím související špatný zdravotní stav zde chovaných zvířat. V některých z těchto příspěvků byla zpochybňována práce Státní veterinární správy (SVS). Rádi bychom proto na uvedená tvrzení zareagovali a uvedli fakta o kontrolách v uvedeném zařízení a jejich výsledcích.

Uvedený útulek je úředními veterinárními lékaři Krajské veterinární správy pro Liberecký kraj i vzhledem k řadě obdržených podnětů v posledních dvou letech kontrolován ve zvýšené frekvenci. V loňském roce byly v útulku provedený tři kontroly. V letošním roce čtyři kontroly na základě obdrženého podnětu a jedna plánovaná kontrola na základě víceletého plánu kontrol. V jednom případě v loňském roce byla uložena provozovateli pokuta v řádu jednotek tisíc korun za neposkytnutí veterinární péče, kdy nenechal ošetřit psa s prokousnutým ušním boltcem. Při žádné z letošních kontrol nebylo zjištěno porušení legislativy, které by mělo být sankcionováno, nebo dokonce vést k uzavření útulku.

Při kontrolách, mj. zdravotního a výživného stavu zvířat, krmení a napájení psů, úklidu kotců a provádění dezinfekce, ale také veškeré povinné dokumentace, se nepotvrdila ani tvrzení o údajných úhynech v útulku. Utracení bylo dle zjištění při kontrole v letošním roce provedeno u jednoho psa ze zdravotních důvodů, což provozovatel útulku doložil dokumentací soukromého veterinárního lékař. Úřední veterinární lékaři však s provozovatelem dohodli přijetí určitých opatření s cílem zajistit ještě lepší hygienické podmínky v zařízení a zlepšení evidence psů.

Na základě dosavadních zjištění se přikláníme k názoru, že podněty nejsou oprávněné a objektivní a za jejich podáním mohou být určité osobní či skupinové zájmy.

SVS si zároveň uvědomuje rostoucí zájem veřejnosti a médií o uvedenou  problematiku. I z tohoto důvodu zveřejňujeme od konce července 2016 na našich internetových stránkách protokoly o kontrolách útulků: http://www.svscr.cz/zdravi-zvirat/kontroly-utulku/. Každý zájemce tak může nahlédnout do anonymizovaných protokolů, zjistit obsah kontroly a případná porušení legislativy v uvedeném útulku. V žádném právním předpise v ČR v současné době neexistuje definice útulku ani povinnost útulek registrovat. Z tohoto důvodu není k dispozici oficiální údaj o počtu útulků ani o počtu v nich chovaných zvířat. Zlepšení tohoto stavu a zavedení povinné registrace útulků pro toulavá zvířata by měla přinést novela veterinárního zákona, která v současné době prochází schvalovacím procesem.

Platná legislativa nestanovuje ani konkrétní požadavky na prostory a zařízení útulků. Chovatel je obecně povinen zajistit péči o zdraví a pohodu zvířat. Provozovatel útulku rovněž musí zajistit odborně způsobilou osobu dle veterinárního zákona a vést evidenci přijatých a vydaných zvířat.

V současnosti SVS eviduje ve své databázi cca 165 zařízení označených jako útulek. Počet zařízení, která by takto mohla být dle předmětu své činnosti označena, je však výrazně vyšší. Hovoří se i o více než 350 zařízeních označených také jako depozitum, záchytný kotec, azyl a podobně, přičemž zařízení pro jiná zvířata než jsou psi, představují jen velmi malou část z tohoto počtu.

Od začátku ledna do konce listopadu letošního roku provedla SVS v útulcích celkem 154 kontrol. Zkontrolováno při nich bylo celkem 3 614 zvířat. Závady byly zjištěny ve dvou zařízeních. Nedostatky se týkaly nepředložení evidence přijatých a vydaných zvířat, nevhodného nakládání s kadávery a nezabezpečení zvířat proti úniku. U těchto kontrol bylo zahájeno správní řízení za porušení veterinárního zákona a současně byl předán podnět obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, v jehož kompetenci je správní řízení za porušení zákona na ochranu zvířat proti týrání.  

 

 

Mgr. Petr Pejchal
oddělení vnější komunikace


 

DALŠÍ PŘÍSPĚVKY

 

Zveřejněno: 19.02.2018

Africký mor prasat v ČR; aktuální informace ke dni 15.2.2018

 

V České republice potvrzen historicky první výskyt afrického moru prasat v populaci prasat divokých. Vyšetření prokázala nákazu u dvou kusů uhynulých divokých prasat na Zlínsku. V následujícím článku naleznete aktualizované informace o vývoji nákazové situaci a činnosti SVS v souvislosti s případem. Naleznete zde také důležité související dokumenty.

 

Zveřejněno:

Kontrola s celníky ve Strakonicích odhalila přepravu desítek kilogramů potravin neznámého původu

 

Společná kontrola Státní veterinární správy a Celního úřadu na silnici ve Strakonicích v Jihočeském kraji provedená na základě podnětu od celníků odhalila v závěru minulého týdne vozidlo přepravující více než šedesát kilogramů živočišných produktů bez dokladů o jejich původu.

 

Zveřejněno: 18.02.2018

Dvě české mlékárny mohou nově vyvážet své produkty do Číny

 

Další dvě české mlékárny mohou nově vyvážet své výrobky do Číny. Na seznam závodů registrovaných pro vývoz do nejlidnatější země světa přibyly mlékárenské závody Mlékárna Pragolaktos, a. s. (CZ 12586) a Mlékárna Benešov (CZ 01).  Seznam schválených českých zpracovatelů mléka pro export do Číny se tak rozšířil na 23 závodů.