CS / EN
09.04.2024

Ekonom/ekonomka v oddělení ekonomicko-správním, pracoviště Ústí nad Labem, Ústecký kraj

Požadujeme:

 • vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu
 • organizační schopnosti
 • osobní iniciativu, samostatnost
 • zodpovědnost, pečlivost

Náplň práce:

 • zajišťování kontroly finančního zúčtování rozpočtových kapitol se státním rozpočtem
 • příprava, zadávání a kontrola veřejných zakázek malého rozsahu
 • řízení, organizace, kontrola a usměrňování hospodaření s rozpočtovými prostředky, dohlížení nad účelným využíváním a hospodařením s majetkem státu
 • sestavování plánů nákupů a vyřazování majetku a hospodaření s FKSP
 • provádění ekonomických rozborů, statistických hlášení a výkazů, sestavování podkladů pro rozhodovací proces v oblasti hospodaření s rozpočtovými prostředky a majetkem
 • navrhování opatření v hospodaření s rozpočtovými prostředky a majetkem státu

Nabízíme:

 • možnost profesního i kariérního růstu v rámci úřadu, resortu i v rámci státní správy
 • finanční ohodnocení podle tabulek platů státních zaměstnanců dle délky odborné praxe
 • k platu osobní ohodnocení odpovídající pracovnímu nasazení
 • 5 týdnů dovolené, 5 dnů indispozičního volna, až 5 dnů studijního volna, 1 den volna k vyřízení osobních záležitostí aj.
 • stravenky Sodexo
 • příspěvek z FKSP na penzijní připojištění
 • program MultiSport
 • rekreační objekty SVS
 • vzdělávací program pro nové zaměstnance

Lokalita: Ústí nad Labem

Nástup: 1. 7. 2024

Služební poměr: plný úvazek, doba neurčitá

Platová třída: 11

Orientační platové podmínky: https://www.svscr.cz/?dl_name=ostatni/Obvykla-vyse-jednotlivych-slozek-platu-statnich-zamestnancu.pdf

Podmínky výkonu služby: https://www.svscr.cz/?dl_name=ostatni/Podminky-vykonu-sluzby.pdf

Posuzovány budou žádosti podané do: 3. 6. 2024

Kontakt na personalistu: Kateřina Drahoňová, M: 724 681 561, email: k.drahonova@svscr.cz

K žádosti dále žadatel přiloží: strukturovaný profesní životopis a elektronickou adresu pro doručování dokumentů nebo ID datové schránky.

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo U_ODEKO1_02“.

Více informací na    https://espis.svscr.cz/eDeska/download.jsp?idPriloha=61507

 

Dle § 24 odst. 6 zákona č. 234/2014 Sb. má právní účinky zveřejnění na úřední desce příslušného služebního úřadu, kde jsou také uvedeny veškeré nezbytné informace k výběrovému řízení. Informace uvedené na webu SVS v části Kariéra mají pouze informativní charakter.

Odkaz na původní článek