CS / EN
14.08.2023

Drůbeží maso a produkty z Ukrajiny jsou pod zvýšeným veterinárním dozorem

V posledních měsících se v některých médiích objevují informace upozorňující na rostoucí dovozy drůbeže do EU z Ukrajiny či jiných třetích zemí a v některých případech zpochybňují zdravotní nezávadnost těchto produktů. Státní veterinární správa (SVS) nebere tyto informace na lehkou váhu a věnuje kontrolám zvýšenou pozornost. Aktuálně například proběhly kontroly zaměřené na přítomnost látek potenciálně zneužitelných jako růstové stimulátory. Vyšetření jejich výskyt v kuřecím mase z Ukrajiny nepotvrdila.

V průběhu letošního července byly ve Středočeském, Pardubickém a Plzeňském kraji veterinárními inspektory odebrány vzorky kuřecích prsou. V národní referenční laboratoři v Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv byly následně vyšetřeny na přítomnost širokého spektra hormonálních látek – androgenních steroidů a beta-agonistů. Zbytky těchto látek nebyly detekovány v žádném z odebraných vzorků.

Jak již SVS zveřejnila dříve, v průběhu letošního dubna proběhla kontrolní akce zaměřená na zásilky drůbežího masa a vajec původem ze 3. zemí (zemí mimo EU). Celkem bylo v rámci této akce provedeno 21 kontrol a při nich odebráno 43 vzorků. Čtyři vzorky byly pozitivní na salmonelu, (třikrát maso z Brazílie, jednou z Ukrajiny).

V dubnu a květnu pak proběhla kontrolní akce, při které byly zvlášť evidovány zásilky, které byly do ČR dodány z jiných členských států EU a při kontrole byl přitom zjištěn skutečný původ suroviny ze země ležící mimo EU. V případě, že se jednalo o drůbeží maso, byly odebrány vzorky k detekci salmonel. Při kontrolách zásilek drůbežího masa byl skutečný původ (chov a porážka) ze třetí země zjištěn v 16 případech (12x Ukrajina, 2x Brazílie, 1x Vietnam a 1x Velká Británie). Z odebraných vzorků drůbežího masa byl 1 nevyhovující na salmonely (původ Ukrajina). V případě zásilek drůbežích polotovarů bylo zjištěno 7 zásilek drůbežích polotovarů skutečného původu z třetí země (2x Brazílie a 4x Thajsko a 1x Ukrajina).

V období 1. 1. – 9. 8. 2023 bylo do České republiky z Ukrajiny napřímo dovezeno (nahlášeno) celkem 29 zásilek drůbežího masa o celkové čisté hmotnosti 558 tun. Pokud jde o čerstvá vejce, bylo do ČR v tomto období z Ukrajiny dovezeno cca 18 milionů kusů, jednalo se celkem o 65 zásilek.

 

Petr Vorlíček

tiskový mluvčí SVS

Odkaz na původní článek