CS / EN
01.09.2023

Dovoz veterinárního zboží do Velké Británie se v průběhu příštího roku změní

Státní veterinární správa (SVS) upozorňuje podnikatele, kteří vyvážejí zvířata, zárodečné produkty, živočišné produkty, ale také rostliny a rostlinné produkty, že od příštího roku dojde k dalším změnám systému dovozu těchto komodit do Velké Británie. Vláda Spojeného království zveřejnila konečnou podobu příručky, která nový systém podrobně popisuje na svém webu.

Důležitou změnou oproti původnímu návrhu příručky je posunutí termínu pro zavedení veterinárních osvědčení pro vývoz živočišných produktů spadajících do kategorie středně rizikových komodit a termínu pro zavedení jejich fyzických kontrol po dovozu do Velké Británie.

Nový systém dovozu bude zaváděn během roku 2024 následovně:

 • 1. 2024 zavedení veterinárních osvědčení pro středně-rizikové komodity
 • 4. 2024 zavedení dokumentační, identifikační a fyzické kontroly na hranici pro středně-rizikové komodity
 • 10. 2024 zavedení „Prohlášení o bezpečnosti“ (Safety and Security declaration) a systému Single Trade Window

SVS upozorňuje, že v rámci nového systému jsou komodity dovážené do Velké Británie rozděleny na základě analýzy rizika do 3 kategorií (vysoce rizikové, středně rizikové nebo nízce rizikové), přičemž pro každou kategorii bude platit odlišný dovozní režim. Zařazení výrobků do jednotlivých kategorií lze ověřit na webových stránkách britské vlády.

1. vysoce-rizikové komodity

Jedná se o živá zvířata a zárodečné produkty, živočišné produkty, na něž se vztahují ochranná opatření.

 • prenotifikace prostřednictvím britského systému IPAFFS (již v platnosti)
 • veterinární osvědčení (již v platnosti)
 • 100% dokumentační kontrola
 • 100% identifikační a fyzická kontrola (na určitá zvířata se bude vztahovat výjimka ze 100% kontroly; dovozní kontroly zásilek živých zvířat na stanovištích hraniční kontroly by měly být zaváděny až koncem roku 2024)

2. středně-rizikové komodity

Jsou to například syrové, chlazené a mražené maso a masné výrobky, mléko a některé mléčné výrobky, vejce a některé vaječné výrobky.

 • prenotifikace prostřednictvím systému IPAFFS (již v platnosti)
 • veterinární osvědčení (od 31. 1. 2024)
 • 100% dokumentační kontrola (rutinní kontrola na hranici od 30. 4. 2024, od 31. 1. 2024 může probíhat namátková kontrola, která však nebude zpoplatněna)
 • 1-30 % identifikační a fyzická kontrola v závislosti na typu komodity (od 30. 4. 2024)

3. nízce-rizikové komodity

Do kategorie např. patří zpracované výrobky skladovatelné při pokojové teplotě jako jsou některé masové konzervy, směsné produkty, zpracovaná krmiva pro zájmová zvířata.

 • prenotifikace prostřednictvím IPAFFS (již v platnosti)
 • komerční dokument (veterinární osvědčení není potřeba)
 • žádná fyzická kontrola na hranici, nicméně dovoz musí probíhat přes určená místa vstupu

Pravidla pro vývoz do Velké Británie se poměrně výrazně změnila v souvislosti s vystoupením země z Evropské unie (tzv. BREXITEM). Aktuální pravidla pro vývoz veterinárního zboží do Spojeného království, a také hlavní změny vyplývající z výše uvedeného nového systému, jsou popsány zde. SVS doporučuje vývozcům se s příručkou „Border Target Operating Model“ včas seznámit.

 

Petr Vorlíček

tiskový mluvčí SVS

Odkaz na původní článek