CS / EN
07.06.2024

ČR získala oficiální status země prosté plicní nákazy skotu

V uplynulém týdnu se v Paříži uskutečnilo 91. generální zasedání Světové organizace pro zdraví zvířat (The World Organisation for Animal Health – WOAH), na kterém ČR obdržela status země prosté plicní nákazy skotu. Delegáti WOAH na svém jednání zvolili novou generální ředitelku, kterou se stala Emmanuelle Soubeyranovou.  Mezi téměř tisícovkou účastníků ze 183 členských zemí nechyběli zástupci Státní veterinární správy (SVS).

WOAH uděluje svým členům úřední uznání statusu zdraví zvířat pro šest prioritních nákaz. Toto uznání má zásadní význam pro podporu národních ekonomik živočišné výroby, neboť usnadňuje regionální a mezinárodní obchod se zvířaty a jejich produkty. V roce 2024 získalo úřední uznání statusu zdraví zvířat pět zemí, mezi kterými je i Česká republika, která společně s Norskem obdržela status země prosté plicní nákazy skotu – nakažlivé pleuropneumonie skotu. Dále byl Ázerbájdžán prohlášen za prostý moru malých přežvýkavců, Egypt uznán za zemi prostou afrického moru koní a Lichtenštejnsko prohlášeno za prosté slintavky a kulhavky.

Tyto úspěchy představují výrazný pokrok v boji proti vysoce nakažlivým chorobám hospodářských zvířat. Oficiální uznání statusů je nejen uznáním účinných opatření pro tlumení, prevenci a včasné odhalování nákaz, která tyto země zavedly, ale také zlepšuje jejich přístup na regionální a mezinárodní trhy.

Delegáti WOAH v tajném hlasování podle pravidla „jedna země, jeden hlas“ zvolili novou generální ředitelku Emmanuelle Soubeyranovou. Ta se stala osmou generální ředitelkou WOAH. Pod vedením Soubeyranové bude organizace i nadále usilovat o pokrok v řízení zdraví a pohody zvířat a podporovat bezpečnější a zdravější budoucnost pro zvířata i lidi. Zvolením nové ředitelky WOAH končí osmileté působení její předchůdkyně Monique Eloitové.

Zástupci SVS se v Paříži setkali s ukrajinskou a uzbeckou stranou, v rámci bilaterálních jednání diskutovali o možnostech vývozu a dovozu veterinárního zboží, především o vývozu násadových vajec a jednodenních kuřat.

Světová organizace pro zdraví zvířat je mezinárodní organizace zabývající se zdravím zvířat, která byla založena v roce 1924. Jejími členy je v současnosti 183 států. V oblasti veterinární medicíny je tím, čím je WHO (Světová zdravotnická organizace) v oblasti medicíny humánní. WOAH se především zaměřuje na ochranu zdraví a pohodu zvířat, a také na antimikrobiální rezistenci. Tehdejší Československo bylo jedním ze zakládajících členů organizace.

 

Petr Vorlíček

tiskový mluvčí SVS

 

 

Certifikát

Ze zasedání Světové organizace pro zdraví zvířat 2

Ze zasedání Světové organizace pro zdraví zvířat 1

Odkaz na původní článek