Zveřejněno: 30.12.2003

Zažije Amerika to, co zažila Evropa?

 

Propukne v USA s první šílenou krávou takový rozruch, jaký zažila Evropa, a to především Velká Británie poté, co se zde objevila nemoc šílených krav? Vše zatím nasvědčuje tomu, že ano. Zřejmě v USA nakonec přikročí k celoplošnému testování rizikových skupin skotu, jako u nás v Evropě. Jedině tak je možné přesvědčit jedlíky hovězího, že…

 

Zveřejněno: 30.12.2003

Ve státní zakázce na rok 2004 jasno

 

V zájmu každého chovatele ať hospodářských tak zájmových zvířat pochopitelně je, aby měl zvířata zdravá. S ohledem na riziko nebezpečí šíření nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka a na jejich zdolávání stanoví veterinární zákon pro chovatele povinnost zajistit některé preventivní a diagnostické úkony. Jde například o různé vakcinace, tuberkulinaci, různá vyšetření apod., a…

 

Zveřejněno: 19.12.2003

Štěně nemá setrvačník

 

Udělat někomu radost je chvályhodné a o Vánocích zejména, avšak tato radost nemá být podmíněna žalostí. Děti, ale i dospělé může oslovit reklama, film či okamžité citové strádání, že zatouží mít doma nějakého živého tvora. Prosím, ať si ho pořídí, ale s rozmyslem, musí si uvědomit, že živý tvor není hračka, kterou po pomuchlání strčí…

 

Zveřejněno: 18.12.2003

Kdo doopravdy skončí

 

Na základě průběžně probíhajícího hodnocení zpracovatelských provozů může dnes Státní veterinární správa ČR odhadnout, že z provozů, které podléhají veterinární legislativě EU, to znamená těch, které se chtějí svými produkty zúčastnit komunitárního trhu, skončí ve finiši od 30. 11. 2003 do 31. 12. 2003 zřejmě 320. Jde o množství ze zhruba čtyř tisíc hodnocených provozů….

 

Zveřejněno: 17.12.2003

SVS má dobrou předvánoční zprávu pro zpracovatele

 

Velkým úspěchem naší veterinární diplomacie je, že Evropská komise schválila pro naše zpracovatele schválené pro export do EU možnost využít do konce roku 2004 dosud používané obaly s oválným razítkem bez označení EHS. Podle Josefa Holejšovského se tak stalo dnes v průběhu jednání Stálého veterinárního výboru pro potravní řetězec a zdraví zvířat, kterého se v…

 

Zveřejněno: 12.12.2003

Je dobré prase v hrsti?

 

Kvůli množícím se avizovaným úmyslům prodávat vepřové maso přímo z vozů na ulici považuje Státní veterinární správa ČR za vhodné upozornit, že takovýto způsob nejen že je nevhodný, ale není ani v souladu se zákonem. Možnost prodávat kusy masa do náručí zákazníků veterinární legislativa nezná, každý prodejce výsekového masa, to znamená půlek, čtvrtí a porcovaného…

 

Zveřejněno: 11.12.2003

V Británii se už nebudou českých psů bát?

 

Josef Holejšovský, ústřední ředitel Státní veterinární správy ČR, hovořil s Jimem Scudamorem, svým britským kolegou o snazším cestování psů v doprovodu majitelů do Spojeného království. Dne 4. 12. Josef Holejšovský v průběhu jednání šéfů veterinárních správ starých a nových členských států EU v Radě EU informoval svého britského kolegu o výsledcích více než desetileté orální…

 

Zveřejněno: 10.12.2003

Nařízení v souvislosti s BSE

 

Státní veterinární správa ČR vydala v souvislosti s BSE pro asanační podniky, jatky, kde se poráží skot a provozovatele bouráren mimořádné veterinární opatření, které již avizovala dne 13. listopadu. Toto veterinární opatření, které vydává Josef Holejšovský, ústřední ředitel Státní veterinární správy ČR, je důležité pro zpracovatele kadáverů a specifikovaného rizikového materiálu a pro ty, kdo…

 

Zveřejněno: 06.12.2003

O rybách na vánoční stůl

 

Rybou na vánoční stůl myslíme v našich končinách především kapra, i když jsou i tací, co si dají candáta, štiku, úhoře nebo nějakou rybku mořskou. Aby byli tradiční vánoční kapři kvalitní a zákazníci spokojení, to je pochopitelně v zájmu jak rybářů, tak prodejců i orgánů státního veterinárního dozoru, který dozírá na celý řetězec i v…

 

Zveřejněno: 05.12.2003

Ani mezi prvními moravskými nebyla žádná

 

Ve dnech 2. a 3. prosince byla ve dvou skupinách po 44 kusech utracena první část vrstevnic osmé šílené krávy z Velkých Němčic. Dnes se potvrdilo, že ani u druhé skupiny z 88 krav nebyl zjištěn další případ BSE. U zbývající skupiny 165 krav se počítá s utracením v příštím roce, a to tak, aby…