Zveřejněno: 20.11.2014

Ptáky na obloze neuhlídáte, drůbež ano!

 

Státní veterinární správa opět upozorňuje chovatele, v souvislosti s výskytem ptačí chřipky v Německu, Nizozemí a Británii, na nutnost chránit drůbež před vlivy vnějšího prostředí, zejména před kontakty s volně žijícími ptáky. Jaká je současná situace v Evropě Od počátku listopadu se začaly objevovat případy vysocepatogenní aviární influenzy, a to subtypu H5N8 v Německu, Nizozemí a…

 

Zveřejněno: 19.11.2014

V 8. ročníku soutěže středních veterinárních škol popáté zvítězili studenti z Českých Budějovic

 

Milan Malena, šéf Státní veterinární správy, již poosmé ocenil vítězné družstvo studentů v soutěži „O cenu ústředního ředitele SVS“ a popáté tím oceněným byli studenti ze Střední odborné školy veterinární, mechanizační a zahradnické z Českých Budějovic. Soutěž je tradičně pořádána ve Školicím středisku Státního veterinárního ústavu Praha, jež bylo zbudováno před 10 lety s přispěním prostředků…

 

Zveřejněno: 14.11.2014

Výsledek kontroly Státní veterinární správy: Rtuť v uzených rybách

 

Společnost Losica s.r.o. uvedla na trh prostřednictvím řetězců Tesco a Globus uzené ryby původem z Itálie, ve kterých bylo laboratorně prokázáno nadlimitní množství rtuti. Ta patří do skupiny tzv. „kumulativních jedů“, které mohou způsobovat celou řadu komplikací. V závislosti na množství nahromaděného jedu v těle se objevují zažívací problémy, potíže s ledvinami, příp. neurologické změny….

 

Zveřejněno: 14.11.2014

Razítko do psího pasu?

 

Naštěstí až do takových podrobností cestování psů, koček a fretek po EU neřeší ani nové nařízení upravující od 29. 12. 20014 pasy pro zájmová zvířata. Tato záležitost sice není přímo předmětem státního veterinárního dozoru, nicméně uvádíme některé změny, a co se od nich očekává. Nové pasy, které budou soukromí veterinární lékaři vydávat od konce prosince…

 

Zveřejněno: 12.11.2014

Kde přijít ke zvěřině?

 

Možná je za prvé dobré rozlišit zvěřinu a maso farmově chované zvěře. Zvěřina pochází z volně žijící zvěře, ze zvířat ulovených v lese nebo na poli. A nyní, kde se s ní setkat? V restauraci na zvěřinových hodech nebo tam, kde ji připravují třeba čas od času. Potom v domácnosti lovce, anebo ji lze koupit v obchodě, a to…

 

Zveřejněno: 10.11.2014

Ptačí chřipka, se kterou je třeba stále počítat

 

Tentokrát to byly německé úřady, které informovaly o výskytu ohniska vysoce patogenní aviární influenzy. Státní veterinární správa v návaznosti na páteční oficiální vystoupení v televizi upozorňuje veřejnost a chovatele na potencionální riziko výskytu ptačí chřipky na našem území, i když je toto riziko vzhledem k migračním trasám ptáků nízké. Žádná mimořádná opatření se v tuto…

 

Zveřejněno: 05.11.2014

Aethina tumida, krásné jméno „zlého“ brouka

 

V ČR zatím lesknáček úlový, latinsky Aethina tumida, nebyl zjištěn. Nesprávně se mu také říká „malý úlový brouk“, je to překlad lidového označení, které používají ve střední Africe, odkud tento škůdce včelstev pochází (small hive beetle). Tento brouk byl zavlečen na sklonku devadesátých let minulého století do USA, kde napáchal velké škody, po roce 2000…

 

Zveřejněno: 04.11.2014

Nemocný zajíc daleko neuteče?

 

Tularémie, onemocnění zejména zajíců a králíků, se u volně žijící populace stále čas od času vyskytuje. V době blížících se honů Státní veterinární správa na toto riziko upozorňuje. Nejen, že hrozí rozvlečení a ohrožení většího území, ale jde také o jisté riziko pro lidi. Proto je třeba podezřelé úhyny i ulovené zajíce či divoké králíky…

 

Zveřejněno: 31.10.2014

Informace pro obchodníky, dovozce vajec a vaječných výrobků

 

Tato zpráva je určena po obchodníky, kteří hodlají dovážet vejce a vaječné výrobky ze třetích zemí, jde o změnu seznamu schválených podniků. Dovoz vajec a vaječných výrobků ze třetích zemí do EU upravuje nařízení Komise (ES) č. 798/2008, kterým se stanoví seznam třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, z nichž lze do Unie dovážet a přes…

 

Zveřejněno: 30.10.2014

Prodávat maso z hotelu?

 

Prodávat maso z hotelu? Jen jsou-li splněny předpisy! Inspektoři Krajské veterinární správy pro Karlovarský kraj ve spolupráci s Krajskou hygienickou stanicí Karlovarského kraje na základě podnětu uskutečnili kontrolu prodeje masa v místně příslušném hotelu. Zjistili, že toto zařízení není registrováno krajskou veterinární správou pro uvádění živočišných produktů do oběhu, a prodej masa navíc probíhal v nevyhovujících hygienických podmínkách…