Zveřejněno: 13.08.2014

Když už hovězí kůži, tak raději z českého zvířete

 

Přivézt si zvířecí kůži jako suvenýr z cest někoho láká, avšak obliba takovýchto upomínek v současné době není velká. Nicméně, setkáváme s dotazy, například zda je možné dovézt hovězí kůži a za jakých podmínek. Dovoz kůží kopytníků ze třetích zemí podléhá určitým pravidlům, jelikož i v tomto případě hrozí zavlečení některých nebezpečných nákaz, například sněti…

 

Zveřejněno: 12.08.2014

Maso v ČR je dosledovatelné!

 

Čas od času, nebo je v tom jistá pravidelnost?, se objevují informace o tom, kolik se použije antibiotik při výkrmu zvířat, či že se stejně nikdo nedoví, odkud maso pochází…. Vezměme to po pořádku. Když kritici chovů hospodářských zvířat neuspějí s tvrzením, že maso obsahuje rezidua antibiotik, uvádějí, že se antibiotika používají při výkrmu a že…

 

Zveřejněno: 07.08.2014

Čechy, Moravany a Slezany nejvíc zajímá… maso!

 

Každoročně řeší krajské veterinární správy a Městská veterinární správa Praha nejvíce stížností na prodej masa a masných výrobků. Je to zhruba kolem 40 % všech podaných stížností. Při pohledu zpět jich v roce 2011 bylo 260, v roce 2012 jich bylo 353, v loňském roce 371 stížností a za letošní první pololetí je to 170,…

 

Zveřejněno: 05.08.2014

Při kontrolách Státní veterinární správy byl pozastaven sýr s velmi nebezpečným Shigatoxinem

 

Společnost Český archiv vín, s.r.o. dovezla do České republiky sýr, u kterého byla veterinární kontrolou v místě původu prokázána přítomnost bakterie Escherichia coli produkující Shigatoxin. V závislosti na množství zkonzumované potraviny a na míře kontaminace se příznaky onemocnění způsobené touto bakterií projevují 3-9 dnů po konzumaci závadné potraviny v podobě zánětu střev, náhlých bolestí v…

 

Zveřejněno: 01.08.2014

Nejste náhodou i vy množitel (psů)?

 

Pokud se vám zdá výraz „množitel“ zavádějící, pak věřte, že i samotné sousloví „množírna psů“ je pouze jakýsi neoficiální termín, v poslední době hojně užívaný v souvislosti s nelegálním prodejem domácích mazlíčků. Jak je to tedy s „množírnami“ doopravdy a co se dá v současné době s tímto fenoménem dělat? Dá se říci, že Češi…

 

Zveřejněno: 30.07.2014

Výsledky veterinárních kontrol zajímalo 100.000 lidí

 

Od sklonku loňského roku, kdy je na stránkách Státní veterinární správy k dispozici odkaz „Výsledky kontrol“ navštívilo tuto aplikaci již 100 tisíc zájemců. Ukazuje se, že měsíčně projeví zájem více než 10 000 spotřebitelů. Nejvíce je zajímají výsledky kontrol v tržní síti, celkem 30 000, dále kontroly na jatkách, v masných výrobnách a v místech určení (jde o komodity ze…

 

Zveřejněno: 29.07.2014

Pokousání psem bolí…

 

…a nejen to, je to v absolutní většině případů zbytečné, zejména když jde o dítě. V létě nicméně jsou podle údajů Státního zdravotního ústavu počty poranění způsobené psy četnější. Za posledních šest týdnů jde o dva až šest případů týdně. Právě pokud jde o děti, nelze toto riziko podceňovat, neboť pes většinou útočí do obličeje….

 

Zveřejněno: 28.07.2014

Aféra s koňským masem: opatření přijatá Evropskou komisí fungují

 

Na začátku července informovala Státní veterinární správa veřejnost o výsledcích mimořádné veterinární akce v České republice, která byla zaměřena na průkaz koňské DNA v potravinách, u nichž není koňské maso deklarováno jako složka. Evropská komise v těchto dnech zveřejnila výsledky vyšetření ze všech zemí EU, včetně Švýcarska, Norska a Islandu. Z celkového počtu 2 622…

 

Zveřejněno: 23.07.2014

Plašit ptáky lze pouze z důvodů jejich ochrany

 

Například na letištích, popřípadě u některých technických zařízení, kde hrozí nebezpečí ohrožení života volně žijících ptáků, popřípadě ohrožení života lidí, to zejména pokud jde letištní provoz, se používají různé způsoby jak odrazovat volně žijící ptactvo. V žádném případě nelze využívat plašiče k „řešení sousedských sporů“. Na Státní veterinární správu se obrátili o stanovisko někteří chovatelé…

 

Zveřejněno: 23.07.2014

Hrozba afrického moru prasat přetrvává

 

Opravdu nelze brát na lehkou váhu riziko afrického moru prasat. V Lotyšsku je totiž hlášeno již 6 ohnisek v chovech domácích prasat, což jsou první ohniska této nákazy u domácích prasat v EU. Další případy afrického moru prasat byly hlášeny u divočáků v Polsku a Lotyšsku, stále poblíž hranice s Běloruskem. Varování před možným zavlečením dále do…