Zveřejněno: 13.03.2015

Zakázané látky v potravinách jsou nepřípustné

 

Praha 13. března 2015 Státní veterinární správa získala systémem rychlého varování (RASFF) informaci o mražené rybě – pangasovi – z Vietnamu. Výrobek, který byl distribuován do České republiky, obsahuje zakázanou látku nitrofurazon (metabolit nitrofuranu), což je v rozporu s požadavky na bezpečnost potravin podle nařízení (ES) 178/2002. Informaci zaslalo Německo, které provedlo odběr a vyšetření…

 

Zveřejněno: 12.03.2015

Myší trus kam oko dohlédne

 

Dnes dopoledne provedli veterinární inspektoři kontrolu restaurace Pyšelka, v Čerčanech – Vysoké Lhotě a zjistili nejen porušení předpisů týkajících se skladování masa, ale i hrubé porušení hygienických podmínek.  Vzhledem k možnému riziku ohrožení zdraví lidí byl okamžitě podán podnět kompetentnímu orgánu k uzavření provozovny. Inspektoři Krajské veterinární správy pro Středočeský kraj objevili během kontroly v…

 

Zveřejněno: 04.03.2015

Kontroly farmářských trhů

 

Oblast prodeje na trzích je z hlediska celkového objemu produkce a prodeje spíše okrajovou záležitostí, přesto však kvůli svým specifikům patří tzv. „farmářské trhy“ k  místům, kde probíhá pravidelný veterinární dozor. Státní veterinární správa se v rámci svých kompetencí i letos zaměří na kontrolu legislativou stanovených požadavků. Pro srovnání rovněž uvádí počty kontrol a nejčastější…

 

Zveřejněno: 19.02.2015

Výsledek kontrol v restauracích

 

Nevyhovující stav některých provozoven stravovacích služeb nutí dozorové orgány k tomu, aby jejich činnost pozastavily, příp. provozovnu zcela uzavřely. Státní veterinární správa v rámci svých kompetencí zjistila zásadní nedostatky v restauraci Asia Bistro, Klatovská třída 354/32, 301 00 Plzeň – Jižní Předměstí. Inspektoři během kontroly zjistili, že potravinářské prostory nejsou udržovány v čistotě a požadovaném…

 

Zveřejněno: 13.02.2015

Státní veterinární správa nařídila stáhnout z oběhu konzervy sardinek

 

Státní veterinární správa nařídila na základě hlášení ze systému RASFF stáhnout z oběhu konzervy sardinek společnosti Hamé s.r.o. Laboratorní testy totiž prokázaly výskyt nadlimitního množství kadmia. Ze zjištěného množství nehrozí akutní otrava, výrobek však nesplňuje požadavky na zdravotní nezávadnost potravin uváděných do oběhu. Přestože se zmíněný výrobek již v tržení síti nenachází, zákazníci si jej mohli…

 

Zveřejněno: 13.02.2015

Zápis ochranné známky

 

Úřad průmyslového vlastnictví vydal Státní veterinární správě osvědčení o zápisu vlastní ochranné známky. Ta slouží zejména k identifikaci výrobku nebo služby, je garancí dobrého jména společnosti a také určitou zárukou ve vztahu k veřejnosti. Označení nesmí být zaměnitelné s již existujícími ochrannými známkami. Nové logo vytvořené v rámci nového grafického manuálu Státní veterinární správy je…

 

Zveřejněno: 11.02.2015

Podnikat bez registrace? Nelze!

 

Inspektoři Státní veterinární správy se během své kontrolní činnosti setkávají s různými prohřešky. To, že maso musí (před uvedením do oběhu) projít veterinárním vyšetřením asi nikoho nepřekvapí. Veterinární dozor však kromě kontroly zdravotní nezávadnosti dohlíží i na to, zda osoba, která chce provozovat podnikatelskou činnost, spojenou s úpravou masa, mléka, ryb, drůbeže, vajec nebo prodejem…

 

Zveřejněno: 06.02.2015

Výsledky kontrol zásilek potravin ze zahraničí

 

Od 1. října 2014, kdy vstoupilo v platnost novelizované znění nařízení vlády č. 125/2011 Sb., o stanovení informačních povinností příjemcům živočišných produktů v místě určení, existuje možnost využít k hlášení zásilek potravin živočišného původu jednotný formulář, který ulehčuje práci těm, kteří ho vyplňují, ale i Státní veterinární správě, jakožto příjemci výstupů. Průběžné výsledky za období…

 

Zveřejněno: 05.02.2015

Výsledky kontrol v provozovnách stravovacích služeb

 

Od začátku ledna, kdy se inspektoři Státní veterinární správy poprvé vydali v rámci nových kompetencí na kontroly restaurací, již bylo zjištěno mnoho závažných nedostatků. Nelze tedy pochybovat o tom, že veterinární kontroly (nejen) zvěřiny v provozovnách stravovacích služeb mají svůj význam. Počty a druhy závad se sice liší kraj od kraje, veterinární dozor ale probíhá…

 

Zveřejněno: 04.02.2015

Nepravdivé informace poškozují především samotné včelaře

 

V poslední době se stále častěji hovoří o úhynech včel a zejména o příčinách, které k těmto ztrátám vedou. Důvodů je bezpochyby více. Některé lze přičiněním člověka do jisté míry ovlivnit, jiné, např. klimatické podmínky, ovlivnit nedokážeme. Pokud jde o vlastní úhyny včelstev, situace je na každém stanovišti trochu jiná, dokonce i mezi individuálními včelstvy…