Výjimka z oznamovací povinnosti platí také pro psy se zvláštním výcvikem. Co je to za psy?

 

Psy se zvláštním výcvikem jsou myšleni tzv. asistenční a vodicí psi (dle zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů a zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování), tedy psi, kteří jsou drženi a cvičeni pro následné trvalé používání chovateli/pacienty se smyslovým nebo tělesným postižením, kteří jsou držiteli průkazu ZTP/P.

 

Platí povinnost ohlášení i pro chovatelé, kteří mají chovatelskou stanici podléhající ČMKU a jsou členy jednotlivých klubů psů, kde se již vede evidence chovných zvířat? Nebo se toto hlášení týká jen lidí, kteří chovají psy bez průkazu původu (PP), tedy množíren?

 

Povinnost oznámit prostřednictvím daného formuláře příslušné krajské veterinární správě chov pěti a více fen starších 12 měsíců platí pro všechny chovatele tohoto počtu fen, ať už se jedná o chov psů s PP, chov psů bez PP, chov sportovních, přestárlých či vykastrovaných fen.
Výjimku mají pouze chovatelé podnikající v této oblasti na základě živnostenského listu, kteří již splnili oznamovací povinnost podle §13a zákona na ochranu zvířat, a dále feny služební, asistenční, vodící či jiné feny se speciálním výcvikem.

 

Vzniká povinnost registrace pro fyzickou osobu, která má v péči pět a více fen. Na kastrované feny je pohlíženo stejně, jako na feny v produktivním věku?

 

Při oznamovací povinnosti chovu pěti a více fen se nerozlišuje mezi fenami kastrovanými a nekastrovanými, oznamovací povinnost tedy platí v současnosti pro obě skupiny stejně.

 

Jakým způsobem nahlásit úhyn či prodej fen kvůli jejich vyřazení?

 

Aktualizace informací o chovu v současnosti není ze zákona dána, úhyn či prodej fen tedy chovatel hlásit nemusí.

 

Patří do seznamu všechny feny, které se v domě nacházejí nebo jen ty, co jsou v mém majetku? V jednom domě rodinném domě jsou dva byty = dvě domácnosti.

 

Pokud jsou v domě dva byty a tedy dvě domácnosti, povinnost hlášení chovu pěti a více fen se vztahuje na každou domácnost zvlášť a počet fen se tedy mezi domácnostmi nesčítá

 

U druhu chovu máte uvedeny pouze dvě kolonky – chovatelská stanice s PP a sportovní využití (např. psí spřežení) – kam se uvedou psů bez PP?

 

Ve formuláři je zaškrtnutí kolonek „Chovatelská stanice s PP“ a „sportovní využití“ dobrovolné a tento údaj je pouze doplňující. V žádném případě to však neznamená, že pro ostatní kategorie formulář určen není. Pouze spadají do pomyslné kolonky „ostatní.“
Chovatelská stanice je považována za chovatelskou stanici, pokud má např. u ČMKU a FCI registrovaný a chráněný název a odchovává štěňata s průkazem původu (PP).

 

Pokud chovatel odchovává psy (i když např. v počtu 1 vrh ročně) na základě živnostenského oprávnění, týká se ho oznamovací povinnost i např. při chovu jedné feny? V případě, že „pouze podává daňové přiznání“, se ho tato povinnost týká, nebo ne?

 

Chovatelé psů, kteří podnikají v této oblasti na základě živnostenského oprávnění, mají oznamovací povinnost podle §13a zákona na ochranu zvířat. Oznamovací povinnost chovu pěti a více fen podle veterinárního zákona tedy již plnit nemusí.

 

Psi mohou být drženi v jakémkoli počtu a zákon se jich netýká?

 

Oznamovací povinnost vyplývající z novely veterinárního zákona se týká pouze chovu pěti a více fen, psi samci tedy do této povinnosti nespadají.

 

Pokud je více chovatelů (kdy je každý majitelem své chovatelské stanice) v domácnosti, kdy např. matka má 3 feny, dospělý syn má další 3 – je v tomto případě nahlašovací povinnost, nebo je to pouze na dobrovolnosti?

 

Pro řádné splnění oznamovací povinnosti chovatelů žijících ve společné domácnosti se počet fen sčítá.

 

Výjimky se týkají mimo jiné služebních psů – co to znamená? I border kolie mají často služební zkoušky. Některé jsou používány jako ovčáčtí psi, ale třeba i jako pes k vyhledávání drog apod. Navíc plemeno border kolie spadá podle ČMKU pod plemena podléhající zkoušce (stejně jako třeba Německý ovčák).

 

Výjimka z oznamovací povinnosti se vztahuje na chovatele služebních psů, psů se zvláštním výcvikem, vodících psů, asistenčních psů, psů určených k odhalování výbušnin a loveckých psů. Aby se na chov vztahovala výjimka z oznamovací povinnosti, musí mít fena osvědčení o složení příslušné zkoušky, či o zařazení do výkonu služby.

12