Zveřejněno: 28.02.2018

Při kontrole s celníky zjistili veterinární inspektoři závadu u 30 procent zásilek živočišných produktů

 

Úřední veterinární lékaři Státní veterinární správy (SVS) v minulém týdnu ve spolupráci s Celní správou ČR provedli mimořádnou kontrolní akci. V jejím rámci zkontrolovali po celé České republice celkem 48 dopravních prostředků přepravujících živočišné produkty, z toho ve 30 procentech případů zjistili nějakou závadu.

 
 

Zveřejněno: 28.02.2018

Činnost Krajské veterinární správy pro Královéhradecký kraj v roce 2017

 

Rok 2017 byl pro Krajskou veterinární správu pro Královéhradecký kraj (KVS) velmi náročný. Po dlouhých letech na území kraje objevila ohniska vysoce patogenní ptačí chřipky, likvidovalo se několik ohnisek moru včelího plodu, úřední veterinární lékaři v průběhu roku řešili i několik závažných kauz v oblasti potravin živočišného původu.

 
 

Zveřejněno: 27.02.2018

SVS se při kontrolách zaměří na pastevně chovaná hospodářská zvířata a zajištění napájení

 

SVS v souvislosti s aktuálními extrémně nízkými teplotami upozorňuje chovatele hospodářských zvířat trvale umístěných ve venkovních výbězích či na pastvinách na nutnost věnovat zvýšenou pozornost životním podmínkám v chovech. V rámci mimořádné kontrolní akce se protoveterinární inspektoři zaměří především na povinnost zajistit zvířatům dostatečné napájení a vhodné krmení.

 

Zveřejněno: 27.02.2018

Činnost krajské veterinární správy pro Moravskoslezský kraj v roce 2017

 

V loňském roce se úřední veterinární lékaři Krajské veterinární správy pro Moravskoslezský kraj (KVS), podobně jako jejich kolegové v dalších krajích České republiky, potýkali především s dvěma nebezpečnými nákazami zvířat. V kraji se objevila vysoce patogenní ptačí chřipka, která se do ČR loni vrátila po deseti letech.

 

Zveřejněno: 23.02.2018

KVS pro Liberecký kraj se ohlédla za svou činností v roce 2017

 

Rok 2017 byl pro Krajskou veterinární správu pro Liberecký kraj (KVS) velmi náročným. V oblasti nákaz se po dlouhých letech na území kraje objevila ohniska vysoce patogenní ptačí chřipky, likvidovalo se několik ohnisek moru včelího plodu, vyskytla se trichinelóza u divokého prasete a jezevce ve Frýdlantském výběžku a navíc úřední veterinární lékaři řešili i několik závažných kauz…

 

Zveřejněno: 23.02.2018

Činnost Krajské veterinární správy pro Plzeňský kraj v roce 2017

 

Krajská veterinární správa pro Plzeňský kraj (KVSP) v loňském roce řešila mezi závažnými nákazami mj. výskyt ptačí chřipky, tularemii u uhynulého zajíce a atypickou klusavku u ovcí. V oblasti dobrých životních podmínek a pohody zvířat provedli úřední veterinární lékaři cca 400 plánovaných a neplánovaných kontrol. V oblasti hygieny potravin se KVSP v rámci mimořádných akcí zaměřila na kontroly kebabů…