CS / EN

Africký mor prasat – Postupy při nálezu uhynulého divokého prasete a při lovu

 

Postup při nálezu uhynulého prasete

Při nálezu uhynulého prasete, prosím, kontaktujte jednotlivá regionální pracoviště. Kontakty na krizové linky krajských veterinárních správ, které fungují nepřetržitě, jsou dostupné zde.

 

Postup při nálezu uhynulého prasete v zamořené oblasti

Postup při nálezu uhynulého prasete v zamořené oblasti (251,9 KB)

 

Postup při lovu prasat divokých v oblasti s inteznivním odlovem prasat divokých

Oblastí s intenzivním odlovem se stanovuje oblast ohraničená dálnicí D1 od Brna k Vyškovu, dále dálnicí D46 k Olomouci, dále dálnicí D35 k napojení na dálnici D1 směr Ostrava a Bohumín po hranici s Polskem, dále po státní hranici s Polskem a Slovenskem až na hraniční přechod Lanžhot a dále zpět po dálnici D2 do Brna s výjimkou zamořené oblasti stanovené mimořádným veterinárním opatřením vydaným krajskou veterinární správou Státní veterinární správy pro Zlínský kraj č. j.: SVS/2017/081368-Z v souvislosti s výskytem afrického moru prasat.

Postup při lovu v oblasti s intenzivním odlovem (131,3 KB)

Objednávka laboratorního vyšetření na africký mor prasat (ulovené a uhynulé kusy prasete divokého)
Objednávka laboratorního vyšetření na africký mor prasat (60,2 KB)

 

Žádost o proplacení ulovených divokých prasat

AMP - Žádost o proplacení ulovených divokých prasat (105,0 KB)

 

Monitoring Aujeszkyho choroby u divokých prasat v ČR

Objednávka laboratorního vyšetření divokých prasat na Aujeszkyho chorobu (45,0 KB)
Žádost o proplacení ulovených divokých prasat 2017-10-06 (105,0 KB)
Informace k monitoringu ACH (141,6 KB)

Monitoring Aujeszkyho choroby probíhal od 10. 10. 2017 do 31. 12. 2017  na celém území ČR. Za odevzdaný vzorek měl lovec nárok na zástřelné ve výši 1000 Kč. 

Od 1. 1. 2018 se monitoring Aujeszkyho choroby u divokých prasat již neprovádí.

Časté dotazy v souvislosti s monitoringem Aujeszkyho choroby u divokých prasat

 

 

 

Odkaz na původní článek