CS / EN
07.06.2022

Africký mor prasat se v Německu a Polsku u hranic s ČR stále šíří

Nejvážnějším současným nákazovým rizikem pro Českou republiku je šíření afrického moru prasat (AMP) v sousedním Německu a Polsku. Nejproblematičtější region v Německu představuje příhraniční oblast Sasko – Liberecký kraj, kde se v období 4. 5. – 3. 6. 2022 nalezlo 24 kusů uhynulých pozitivních divokých prasat. Nejbližší místo výskytu se nachází pouze ve vzdálenosti 6 km od české hranice. Podobná situace je i v sousedním Polsku, kde byl zastřelen a následně pozitivně testován na AMP divočák jen pouhé 4 km od české hranice.

Navíc polské dozorové orgány na začátku června nahlásily nové ohnisko u města Valbřich v Dolnoslezském vojvodství, kde byly nalezeny 2 kusy uhynulých divočáků. Tento nález je jenom 15 km od hranic ČR, avšak větší problém představuje, že nejbližší ohniska se v Polsku vyskytují cca 50 km od tohoto nálezu a jsou navíc oddělena dálniční sítí.

Dalším potvrzením „přeskočení“ nákazy je nový výskyt na západě Německa. Koncem května se ve spolkové zemi Bádensko-Württembersko (poblíž hranic s Francií) potvrdilo ohnisko AMP v chovu domácích prasat. Jednalo se o venkovní ekologický chov domácích prasat s dvojitým oplocením. V chovu se nacházelo 35 kusů výkrmových domácích prasat. Alarmující je skutečnost, že nejbližší případy AMP u divokých prasat v Německu se vyskytují více než 500 km ve východních spolkových zemích.

„Všechny uvedené nálezy potvrzují, že AMP je stále v sousedních zemích v blízkosti české hranice na vzestupu. Proto v oblasti s intenzivním odlovem na severu ČR monitorujeme a vyšetřujeme všechny uhynulé a odlovené divočáky. Zatím jsou všechna vyšetření negativní, ale i přesto AMP v současnosti představuje nejvážnější nákazové riziko,“ uvedl ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád.

Pro ČR je prioritou udržení statusu země prosté AMP. Proto již přijala některá opatření v příhraničních oblastech Ústeckého, Libereckého, Královéhradeckého, Pardubického, Olomouckého a Moravskoslezského kraje, kde byla vymezena oblast s intenzivním odlovem prasat divokých, ve které od listopadu 2020 probíhá vyšetřování všech ulovených a nalezených uhynulých nebo sražených kusů.  V období 16. 11. 2020 – 6. 6. 2022 bylo v celé této oblasti uloveno a vyšetřeno více než 14 800 prasat divokých, všechna vyšetření byla AMP negativní. Další opatření jsou připravena a budou přijata v případě zavlečení AMP na naše území.

 

Petr Vorlíček

tiskový mluvčí SVS

Odkaz na původní článek