CS / EN

Africký mor prasat – Nařízení vydaná SVS

 

ÚPLNÁ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ (MIMOŘÁDNÝCH VETERINÁRNÍCH OPATŘENÍ)
STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY

Nařízení platná v rámci celé ČR - zákaz odesílání živých divokých prasat mimo ČR, zákaz dovozu "trofejí" ze zemí s výskytem AMP, zákaz v chovech domácích prasat používat seno a slámu ze zemí s výskytem AMP (212,3 KB)

 

Seznam zemí uvedených v Příloze Prováděcího rozhodnutí Komise 2014/709/EU (128,5 KB)

 

Nařízení platná  v rámci celé ČR – zákaz použití antiparazitárních preparátů u spárkaté zvěře (218,0 KB)
změněná nařízením SVS/2018/151568-G (308,3 KB)

Úplné znění MVO - použití antiparazitárních preparátů u spárkaté zvěře (SVS/2018/134060-G) (251,1 KB)
Nařízení platná v rámci celé ČR – evidence přesunů prasat z registrovaných chovů (239,2 KB)
Nařízení platná v oblasti s intenzivním odlovem (87,2 KB)
Nařízení platná v zamořené oblasti Zlínského kraje – volně žijící zvěř (394,1 KB)
Nařízení platná v zamořené oblasti Zlínského kraje – domácí prasata (379,4 KB)
Nařízení platná v zamořené oblasti Zlínského kraje – prohlídka honebních pozemků (321,0 KB)

 

Nařízení Státní veterinární správy platnost od vydal č. jednací změna
Změna nařízení AMP 18 a 19 (2) - zamořená oblast (390,4 KB)
19.12.2018 KVSZ SVS/2018/155176-Z  
Změna nařízení AMP 18 a 19 (1) - zamořená oblast (387,8 KB)
26.11.2018 KVSZ SVS/2018/133384-Z  
Nařízení AMP 21 - ČR (218,0 KB)
– zákaz použití antiparazitárních preparátů u spárkaté zvěře
13.11.2018 ÚVS SVS SVS/2018/134060-G  

Nařízení AMP 20 - ČR (212,3 KB)
– zákaz odesílání živých divokých prasat mimo ČR, zákaz dovozu „trofejí“ ze zemí s výskytem AMP, zákaz v chovech domácích prasat používat seno a slámu ze zemí s výskytem AMP

31.10.2018 ÚVS SVS SVS/2018/127866-G  
Změna nařízení AMP 18 (1) - zamořená oblast (229,1 KB)
18.5.2018 KVSZ SVS/2018/061217-Z  

Změna nařízení AMP 19 (1) - zamořená oblast (232,6 KB)
+ AMP 19 (1) - příloha (mapa) (1,9 MB)

– nařízení porážky domácích prasat v neregistrovaných hospodářství, zákaz chovu všech domácích prasat v neregistrovaných hospodářství od 12.3.2018

22.2.2018  KVSZ  SVS/2018/024183-Z  
Nařízení AMP 19 - zamořená oblast (330,6 KB)

– vymezení zamořené oblasti, opatření v zamořené oblasti, požadavky na přesun prasat ze zamořené oblasti, požadavky na zpracování a odesílání vepřového masa ze zamořené oblasti

5.2.2018 KVSZ SVS/2018/017168-Z  
Nařízení AMP 18 - zamořená oblast (404,0 KB)
vymezení zamořené oblasti, opatření v zamořené oblasti – požadavky na lov, odstranění usmrcených kusů divokých prasat, zákaz přikrmování, požadavky na odběr vzorků pro laboratorní vyšetření na AMP, požadavky na uchovávání ulovených kusů, požadavky na zpracování a odesílání masa prasat divokých ulovených v zamořené oblasti, vymezení vysoce rizikové oblasti, opatření ve vysoce rizikové oblasti, zákaz vstupu a pohybu osob ve vysoce rizikové oblasti, podmínky lovu v ostatních částech okresu Zlín
1.2.2018 KVSZ SVS/2018/014531-Z

Změněno čl. 1 nařízením:
č. j. SVS/2018/024183-Z a změněno čl. 2 a 4

Zrušeno čl. 3 nařízením:
č. j. SVS/2018/061217-Z

Nařízení AMP 16 - zamořená oblast (440,7 KB)
nařízení chovatelům na území Zlínského kraje nahlásit obci údaje o chovech domácích prasat do 31. 1. 2018, nařízení obcím provedení soupisu všech hospodářství s chovem prasat a předání soupisu KVSZ do 7. 2. 2018
10.1.2018 KVSZ SVS/2018/004906-Z  
Nařízení AMP 15 - zamořená oblast, oblast zvýšeného veterinárního dozoru, vysoce riziková oblast (231,8 KB)
– rozšíření vysoce rizikové oblasti o katastrální území obcí Jaroslavice u Zlína, Kudlov, Lípa nad Dřevnicí a Želechovice nad Dřevnicí, porážka a zákaz chovu prasat v neregistrovaných hospodářství, individuální odlov divokých prasat pouze se souhlasem KVSZ, nařízení obcím provedení soupisu všech hospodářství s chovem prasat 
9.1.2018 KVSZ SVS/2018/004055-Z  
Nařízení AMP 14 - zamořená oblast, oblast zvýšeného veterinárního dozoru, vysoce riziková oblast (557,5 KB)

– opatření v zamořené oblasti (povinnost hlásit úhyny, přemisťování prasat pouze na základě veterinárního osvědčení), opatření v oblasti zvýšeného veterinárního dozoru (zajištění soupisu hospodářství s chovem prasat, hlášení změny stavu prasat v registrovaných hospodářství, oznamování domácích a nucených porážek, zamezení vstupu osobám v kontaktu s divokými prasaty do hospodářství s chovem prasat), opatření ve vysoce rizikové oblsti – porážka a zákaz chovu prasat v neregistrovaných hospodářství)

8.11.2017 KVSZ SVS/2017/135019-Z Zrušeno čl. 1, 2, 4, 5 nařízením:
AMP 19, č. j. SVS/2018/017168-Z
Změna AMP 10 (2) (214,9 KB)

– úprava povoleného množství krmiva k vnadění

6.10.2017 ÚVS SVS SVS/2017/118650-G  
Změna nařízení AMP 10 - oblast intenzivního odlovu (1) (213,6 KB)

– zrušení povinnosti předávat vývrhy osobě oprávněné k nakládání s vedlejšími živočišnými produkty

29.8.2017  ÚVS  SVS/2017/102751-G  
Nařízení AMP 11 - zamořená oblast (386,9 KB)

– vymezení zamořené oblasti, zákaz společného lovu spárkaté zvěře, divokých prasat, výjimky ze zákazu lovu divokých prasat, zákaz přikrmování prasat, podmínky pro vnadění, organizace svozu do asanačního podniku, opatření v chovech domácích prasat, zpracování masa prasat divokých ulovených v zamořené oblasti…

24.8.2017  KVSZ  SVS/2017/101153-Z

Zrušeno čl. 2 odst. 1, čl. 3 a čl. 4 nařízením:
AMP 18, č. j. SVS/2018/014531-Z

Zrušeno čl. 2 odst. 2 nařízením:
AMP 19, č. j. SVS/2018/017168-Z

Nařízení AMP 10 - oblast intenzivního odlovu (244,4 KB)

– vymezení oblasti s intenzivním odlovem, povolení zakázaných způsobů lovu, odebírání vzorků na AMP, podmínky pro vnadění, zacházení s vývrhy, postup při sklizni zemědělských plodin

15.8.2017 ÚVS SVS/2017/097138-G  
Nařízení AMP 06 Zlín (347,9 KB)

– vymezení vysoce rizikové oblasti, tzv. „červená zóna“
– instalace pachových ohradníků na zevní hranici vysoce rizikové oblasti

18.7.2017 KVSZ SVS/2017/086822-Z  
Nařízení AMP 03 Zlín (468,9 KB)

– podmínky chovu domácích prasat určených k domácí porážce v zamořené oblasti

13.7.2017 KVSZ SVS/2017/084733-Z  

 

Žádost o proplacení ulovených divokých prasat (105,0 KB)

Úprava metodiky kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2017

2. úprava metodiky kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2017

3. úprava metodiky kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2017

Vzor objednávky laboratorního vyšetření (63,0 KB)
Vzor veterinarního osvědčení pro živočišné produkty (206,9 KB)
Formulář AMP - soupis hospodářství s chovem prasat (202,8 KB)

 

 

Archiv nařízení vydaných SVS v souvislosti s africkým morem prasat

 

Nařízení Státní veterinární správy platnost od – do vydal č. jednací změna
Nařízení AMP 01 Zlín (473,9 KB)

– vymezení zamořené oblasti
– opatření v zamořené oblasti
– opatření v chovech domácích prasat v zamořené oblasti

27.6.2017
3.7.2017
KVSZ SVS/2017/079092-Z

Zrušeno nařízením:
Nařízení AMP 02 Zlín (720,5 KB)

č. j. SVS/2017/081368-Z

Nařízení AMP 02 Zlín (720,5 KB)

– změna vymezení zamořené oblasti
– úprava opatření v chovech prasat domácích v zamořené oblasti (zákaz zkrmování zelené píce a podestýlání slámou)

3.7.2017
21.7.2017
KVSZ SVS/2017/081368-Z

Nahrazeno nařízením:
Nařízení AMP 07 Zlín (491,2 KB)

č. j. SVS/2017/088445-Z

Nařízení AMP 04 ČR (223,2 KB)

– povolení celoročního lovu všech věkových kategorií a pohlaví prasat divokých vyjmenovanými způsoby lovu
– zákaz krmení prasat kuchyňskými odpady
– oznamování zásilek ulovené zvěře, částí těl ulovené zvěře a vedlejších živočišných produktů pocházejících z Polska, Litvy, Lotyšska a Estonska

13.7.2017
ÚVS SVS/2017/084885-G

Změněno nařízeními:
Změna nařízení AMP 04 ČR (1) (217,2 KB)

Změna nařízení AMP 04 ČR (2) (215,3 KB)

č. j. SVS/2017/086686-G a 
č. j. SVS/2017/087838-G

 

Nařízení AMP 05 - oblast s intenzivním odlovem (225,5 KB)

– vymezení oblasti s intenzivním odlovem
– opatření v oblasti s intenzivním odlovem

 

13.7.2017

 

ÚVS

 

SVS/2017/084946-G

 

Změněno nařízeními:

Změna Nařízení AMP 05 - oblast s intenzivním odlovem (1) (222,2 KB)
Změna Nařízení AMP 05 - oblast s intenzivním odlovem (2) (214,7 KB)

č. j. SVS/2017/086723-G a 
č. j. SVS/2017/087842-G

 

Změna nařízení AMP 04 ČR (1) (217,2 KB)

– úprava způsobů lovu – zakázané způsoby lovu
– zákaz přikrmování prasat divokých, stanovení maximálního množství krmení pro vnadění

18.7.2017
ÚVS SVS/2017/086686-G

Změněno nařízením:

Změna nařízení AMP 04 ČR (2) (215,3 KB)

č. j. SVS/2017/087838-G

 

Změna Nařízení AMP 05 - oblast s intenzivním odlovem (1) (222,2 KB)

– úprava opatření v oblasti s intenzivním odlovem
– zákaz přikrmování prasat divokých, stanovení maximálního množství krmení pro vnadění

 

18.7.2017

 

ÚVS

 

SVS/2017/086723-G

 

Změněno nařízením:
Změna Nařízení AMP 05 - oblast s intenzivním odlovem (2) (214,7 KB)

č. j. SVS/2017/087842-G

 

 

Nařízení AMP 07 Zlín (491,2 KB)

– podmínky lovu v zamořené oblasti s nižším rizikem, tzv. „zelená zóna“
– výjimka ze zákazu lovu v zamořené oblasti

21.7.2017
2.8.2017
KVSZ SVS/2017/088445-Z

Nahrazeno nařízením:
Nařízení AMP 07 Zlín (novela) (335,4 KB)

č. j. SVS/2017/092805-Z

 

Změna Nařízení AMP 05 - oblast s intenzivním odlovem (2) (214,7 KB)

– úprava způsobu lovu – zakázané způsoby lovu

20.7.2017
15.8.2017
 ÚVS  SVS/2017/087842-G

Zrušeno nařízením:
Nařízení AMP 10 - oblast intenzivního odlovu (244,4 KB)

č.j. SVS/2017/097138-G

 

Úplné znění nařízení AMP 05 - oblast s intenzivním odlovem (74,3 KB)
20.7.2017
15.8.2017
 ÚVS  –

Nařízení AMP 07 Zlín (novela) (335,4 KB)

– podmínky lovu v zamořené oblasti s nižším rizikem, tzv. „zelená zóna“
– výjimka ze zákazu lovu v zamořené oblasti, opatření v chovech domácích prasat nacházejících se v zamořené oblasti

2.8.2017
24.8.2017
 KVSZ  SVS/2017/092805-Z

Zrušeno nařízením:

Nařízení AMP 11 - zamořená oblast (386,9 KB)

 č. j. SVS/2017/101153-Z 

 

 

Nařízení AMP 09 Zlín (228,3 KB)

– změna organizace svozu ulovenýck kusů divokých prasat v oblasti s nižším rizikem, tzv. „zelená zóna“, do asanančího podniku Agris spol. s r.o., provozovna Mankovice

3.8.2017
24.8.2017
 KVSZ  SVS/2017/093085-Z

Zrušeno nařízením:
Nařízení AMP 11 - zamořená oblast (386,9 KB)

 č. j. SVS/2017/101153-Z 

 

Nařízení AMP 08 Zlín (487,9 KB)
– vymezení oblasti zákazu sklizně zemědělských plodin ve vysoce rizikové oblasti, tzv. „červená zóna“

1.8.2017
 KVSZ  SVS/2017/091405-Z

Zrušeno nařízením:
ukončení AMP 08 (262,8 KB)

č. j. SVS/2018/003827-Z

Změna AMP 08 Zlín (1) (301,3 KB)
– změna vymezení zákazu sklizně zemědělských plodin a seznamu zemědělských podniků, kterým se zakazuje sklízet zemědělské plodiny

7.11.2017
 KVSZ  SVS/2017/133648-Z

Zrušeno nařízením:
ukončení AMP 08 (262,8 KB)

č. j. SVS/2018/003827-Z

Nařízení AMP 12 - zamořená oblast (403,5 KB)
– povolení individuálního lovu v červené zóně (vysoce riziková oblast)

11.9.2017
1.2.2018
KVSZ SVS/2017/108326-Z

Zrušeno nařízením:
Nařízení AMP 18 - zamořená oblast (404,0 KB)

č. j. SVS/2018/014531-Z

Změna AMP 12 - zamořená oblast (vysoce riziková) (1) (300,0 KB)
– povolení individuálního odlovu všech věkových kategorií divokých prasat a lišek

6.11.2017
1.2.2018
KVSZ SVS/2017/133666-Z

Zrušeno nařízením:
Nařízení AMP 18 - zamořená oblast (404,0 KB)

č. j. SVS/2018/014531-Z

Změna AMP 12 - zamořená oblast (218,7 KB)
(vysoce riziková) – zrušení stanovených termínů pro individuální odlov dančí zvěře
9.1.2018
1.2.2018
KVSZ SVS/2018/003852-Z

Zrušeno nařízením:
Nařízení AMP 18 - zamořená oblast (404,0 KB)

č. j. SVS/2018/014531-Z

Změna AMP 12 - zamořená oblast (225,5 KB)
(vysoce riziková) – povolení individuálního odlovu všech věkových kategorií divokých prasat a lišek a dančí zvěře, stanovení termínů pro individuální odlov dančí zvěře
11.12.2017
1.2.2018
KVSZ SVS/2017/149683-Z

Zrušeno nařízením:
Nařízení AMP 18 - zamořená oblast (404,0 KB)

č. j. SVS/2018/014531-Z

Nařízení AMP 03 Zlín (468,9 KB)

– podmínky chovu domácích prasat určených k domácí porážce v zamořené oblasti

13.7.2017
5.2.2018

KVSZ SVS/2017/084733-Z

Zrušeno nařízením:

Nařízení AMP 19 - zamořená oblast (330,6 KB)

č. j. SVS/2018/017168-Z

Úplné znění nařízení AMP 04 ČR (70,5 KB)

20.7.2017

ÚVS

Nařízení AMP 13 - zamořená oblast (280,5 KB)

– zákaz vstupu a pohybu osob v červené zóně (vysoce riziková oblast)

11.9.2017
1.10.2018

KVSZ SVS/2017/108438-Z

Ukončeno nařízením:
Nařízení AMP 20 (1,0 MB)

č. j. SVS/2018/115465-Z

Změna AMP 04 (3) (214,9 KB)

– úprava povoleného množství krmiva k vnadění

 6.10.2017
31.10.2018

 ÚVS  SVS/2017/118690-G

Zrušeno nařízením  v rámci celé ČR - zákaz odesílání živých divokých prasat mimo ČR, zákaz dovozu "trofejí" ze zemí s výskytem AMP, zákaz v chovech domácích prasat používat seno a slámu ze zemí s výskytem AMP (212,3 KB)

č.j. SVS/2018/127866-G

Změna nařízení AMP 04 ČR (2) (215,3 KB)

– úprava způsobu lovu – zakázané způsoby lovu

 20.7.2017
31.10.2018

 ÚVS  SVS/2017/087838-G

Zrušeno nařízením  v rámci celé ČR - zákaz odesílání živých divokých prasat mimo ČR, zákaz dovozu "trofejí" ze zemí s výskytem AMP, zákaz v chovech domácích prasat používat seno a slámu ze zemí s výskytem AMP (212,3 KB)

č.j. SVS/2018/127866-G

Nařízení AMP 17 ČR (219,3 KB)
– nařízení zákazu antiparaztitárního ošetření spárkaté zvěře 

26.1.2018
5.4.2018

ÚVS SVS/2018/011578-G

Ukončeno nařízením SVS/2018/041212-G

Úplné znění nařízení v zamořené oblasti Zlínského kraje – volně žijící zvěř (397,7 KB)

18.5.2018

KVSZ SVS/2018/061260-Z

 

Úplné znění nařízení v zamořené oblasti Zlínského kraje – volně žijící zvěř (390,1 KB)

26.11.2018
19.12.2018

KVSZ SVS/2018/134101-Z  

 

 

Odkaz na původní článek