Africký mor prasat – Nařízení vydaná SVS

 

 

Nařízení Státní veterinární správy platnost od vydal č. jednací změna
Nařízení AMP 19 - zamořená oblast (330,6 KB)

– vymezení zamořené oblasti, opatření v zamořené oblasti, požadavky na přesun prasat ze zamořené oblasti, požadavky na zpracování a odesílání vepřového masa ze zamořené oblasti

5.2.2018 KVSZ SVS/2018/017168-Z  
Nařízení AMP 18 - zamořená oblast (404,0 KB)

vymezení zamořené oblasti, opatření v zamořené oblasti – požadavky na lov, odstranění usmrcených kusů divokých prasat, zákaz přikrmování, požadavky na odběr vzorků pro laboratorní vyšetření na AMP, požadavky na uchovávání ulovených kusů, požadavky na zpracování a odesílání masa prasat divokých ulovených v zamořené oblasti, vymezení vysoce rizikové oblasti, opatření ve vysoce rizikové oblasti, zákaz vstupu a pohybu osob ve vysoce rizikové oblasti, podmínky lovu v ostatních částech okresu Zlín
1.2.2018 KVSZ SVS/2018/014531-Z  
Nařízení AMP 17 ČR (219,3 KB)

– nařízení zákazu antiparaztitárního ošetření spárkaté zvěře 
26.1.2018 ÚVS SVS/2018/011578-G  
Nařízení AMP 16 - zamořená oblast (440,7 KB)

nařízení chovatelům na území Zlínského kraje nahlásit obci údaje o chovech domácích prasat do 31. 1. 2018, nařízení obcím provedení soupisu všech hospodářství s chovem prasat a předání soupisu KVSZ do 7. 2. 2018
10.1.2018 KVSZ SVS/2018/004906-Z  
Nařízení AMP 15 - zamořená oblast, oblast zvýšeného veterinárního dozoru, vysoce riziková oblast (231,8 KB)

– rozšíření vysoce rizikové oblasti o katastrální území obcí Jaroslavice u Zlína, Kudlov, Lípa nad Dřevnicí a Želechovice nad Dřevnicí, porážka a zákaz chovu prasat v neregistrovaných hospodářství, individuální odlov divokých prasat pouze se souhlasem KVSZ, nařízení obcím provedení soupisu všech hospodářství s chovem prasat 
9.1.2018 KVSZ SVS/2018/004055-Z  
Nařízení AMP 14 - zamořená oblast, oblast zvýšeného veterinárního dozoru, vysoce riziková oblast (557,5 KB)

– opatření v zamořené oblasti (povinnost hlásit úhyny, přemisťování prasat pouze na základě veterinárního osvědčení), opatření v oblasti zvýšeného veterinárního dozoru (zajištění soupisu hospodářství s chovem prasat, hlášení změny stavu prasat v registrovaných hospodářství, oznamování domácích a nucených porážek, zamezení vstupu osobám v kontaktu s divokými prasaty do hospodářství s chovem prasat), opatření ve vysoce rizikové oblsti – porážka a zákaz chovu prasat v neregistrovaných hospodářství)

8.11.2017 KVSZ SVS/2017/135019-Z Zrušen čl. 1, 2, 4, 5 nařízením AMP 19, č. j. SVS/2018/017168-Z
Změna AMP 04 (3) (214,9 KB)

– úprava povoleného množství krmiva k vnadění

6.10.2017 ÚVS SVS SVS/2017/118690-G  
Změna AMP 10 (2) (214,9 KB)

– úprava povoleného množství krmiva k vnadění

6.10.2017 ÚVS SVS SVS/2017/118650-G  
Nařízení AMP 13 - zamořená oblast (280,5 KB)

– zákaz vstupu a pohybu osob v červené zóně (vysoce riziková oblast)

11.9.2017 KVSZ SVS/2017/108438-Z Zrušen čl. 3 odst. 1 až 4 nařízením AMP 18, č. j. SVS/2018/014531-Z nařízením AMP 19, č. j. SVS/2018/017168-Z
Změna nařízení AMP 10 - oblast intenzivního odlovu (1) (213,6 KB)

– zrušení povinnosti předávat vývrhy osobě oprávněné k nakládání s vedlejšími živočišnými produkty

 29.8.2017  ÚVS  SVS/2017/102751-G  
Nařízení AMP 11 - zamořená oblast (386,9 KB)

– vymezení zamořené oblasti, zákaz společného lovu spárkaté zvěře, divokých prasat, výjimky ze zákazu lovu divokých prasat, zákaz přikrmování prasat, podmínky pro vnadění, organizace svozu do asanačního podniku, opatření v chovech domácích prasat, zpracování masa prasat divokých ulovených v zamořené oblasti…

 24.8.2017  KVSZ  SVS/2017/101153-Z Zrušen čl. 2 odst. 1, čl. 3 a čl. 4 nařízením AMP 18, č. j. SVS/2018/014531-Z. Zrušen čl. 2 odst. 2 nařízením AMP 19, č. j. SVS/2018/017168-Z
Nařízení AMP 10 - oblast intenzivního odlovu (244,4 KB)

– vymezení oblasti s intenzivním odlovem, povolení zakázaných způsobů lovu, odebírání vzorků na AMP, podmínky pro vnadění, zacházení s vývrhy, postup při sklizni zemědělských plodin

15.8.2017 ÚVS SVS/2017/097138-G  
Změna nařízení AMP 04 ČR (2) (215,3 KB)

– úprava způsobu lovu – zakázané způsoby lovu

20.7.2017 ÚVS SVS/2017/087838-G  
Úplné znění nařízení AMP 04 ČR (70,5 KB)

20.7.2017 ÚVS  
Nařízení AMP 06 Zlín (347,9 KB)

– vymezení vysoce rizikové oblasti, tzv. „červená zóna“
– instalace pachových ohradníků na zevní hranici vysoce rizikové oblasti

18.7.2017 KVSZ SVS/2017/086822-Z  
Nařízení AMP 03 Zlín (468,9 KB)

– podmínky chovu domácích prasat určených k domácí porážce v zamořené oblasti

13.7.2017 KVSZ SVS/2017/084733-Z  

 

Žádost o proplacení ulovených divokých prasat (105,0 KB)

Úprava metodiky kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2017

2. úprava metodiky kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2017

3. úprava metodiky kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2017

Vzor objednávky laboratorního vyšetření (63,0 KB)

Vzor veterinarního osvědčení pro živočišné produkty (206,9 KB)

Formulář AMP - soupis hospodářství s chovem prasat (202,8 KB)

 

 

Archiv nařízení vydaných SVS v souvislosti s africkým morem prasat

 

Nařízení Státní veterinární správy platnost od – do vydal č. jednací změna
Nařízení AMP 01 Zlín (473,9 KB)

– vymezení zamořené oblasti
– opatření v zamořené oblasti
– opatření v chovech domácích prasat v zamořené oblasti

27.6.2017
3.7.2017
KVSZ SVS/2017/079092-Z

Zrušeno nařízením:
Nařízení AMP 02 Zlín (720,5 KB)

č. j. SVS/2017/081368-Z

Nařízení AMP 02 Zlín (720,5 KB)

– změna vymezení zamořené oblasti
– úprava opatření v chovech prasat domácích v zamořené oblasti (zákaz zkrmování zelené píce a podestýlání slámou)

3.7.2017
21.7.2017
KVSZ SVS/2017/081368-Z

Nahrazeno nařízením:

Nařízení AMP 07 Zlín (491,2 KB)

č. j. SVS/2017/088445-Z

Nařízení AMP 04 ČR (223,2 KB)

– povolení celoročního lovu všech věkových kategorií a pohlaví prasat divokých vyjmenovanými způsoby lovu
– zákaz krmení prasat kuchyňskými odpady
– oznamování zásilek ulovené zvěře, částí těl ulovené zvěře a vedlejších živočišných produktů pocházejících z Polska, Litvy, Lotyšska a Estonska

13.7.2017
ÚVS SVS/2017/084885-G

Změněno nařízením:
Změna nařízení AMP 04 ČR (1) (217,2 KB)

Změna nařízení AMP 04 ČR (2) (215,3 KB)

č. j. SVS/2017/086686-G a
č. j. SVS/2017/087838-G

 

Nařízení AMP 05 - oblast s intenzivním odlovem (225,5 KB)

– vymezení oblasti s intenzivním odlovem
– opatření v oblasti s intenzivním odlovem

 

13.7.2017

 

ÚVS

 

SVS/2017/084946-G

 

Změněno nařízením:

Změna Nařízení AMP 05 - oblast s intenzivním odlovem (1) (222,2 KB)

Změna Nařízení AMP 05 - oblast s intenzivním odlovem (2) (214,7 KB)

č. j. SVS/2017/086723-G a
č. j. SVS/2017/087842-G

 

Změna nařízení AMP 04 ČR (1) (217,2 KB)

– úprava způsobů lovu – zakázané způsoby lovu
– zákaz přikrmování prasat divokých, stanovení maximálního množství krmení pro vnadění

18.7.2017
ÚVS SVS/2017/086686-G

Změněno nařízením:

Změna nařízení AMP 04 ČR (2) (215,3 KB)

č. j. SVS/2017/087838-G

 

Změna Nařízení AMP 05 - oblast s intenzivním odlovem (1) (222,2 KB)

– úprava opatření v oblasti s intenzivním odlovem
– zákaz přikrmování prasat divokých, stanovení maximálního množství krmení pro vnadění

 

18.7.2017

 

ÚVS

 

SVS/2017/086723-G

 

Změněno nařízením:
Změna Nařízení AMP 05 - oblast s intenzivním odlovem (2) (214,7 KB)

č. j. SVS/2017/087842-G

 

 

Nařízení AMP 07 Zlín (491,2 KB)

– podmínky lovu v zamořené oblasti s nižším rizikem, tzv. „zelená zóna“
– výjimka ze zákazu lovu v zamořené oblasti

21.7.2017
2.8.2017
KVSZ SVS/2017/088445-Z

Nahrazeno nařízením:
Nařízení AMP 07 Zlín (novela) (335,4 KB)

č. j. SVS/2017/092805-Z

 

Změna Nařízení AMP 05 - oblast s intenzivním odlovem (2) (214,7 KB)

– úprava způsobu lovu – zakázané způsoby lovu

20.7.2017
15.8.2017
 ÚVS  SVS/2017/087842-G

Zrušeno nařízením:
Nařízení AMP 10 - oblast intenzivního odlovu (244,4 KB)

č.j. SVS/2017/097138-G

 

Úplné znění nařízení AMP 05 - oblast s intenzivním odlovem (74,3 KB)

20.7.2017
15.8.2017
 ÚVS  –

 

Nařízení AMP 07 Zlín (novela) (335,4 KB)

– podmínky lovu v zamořené oblasti s nižším rizikem, tzv. „zelená zóna“
– výjimka ze zákazu lovu v zamořené oblasti, opatření v chovech domácích prasat nacházejících se v zamořené oblasti

 2.8.2017
24.8.2017
 KVSZ  SVS/2017/092805-Z

Zrušeno nařízením:

Nařízení AMP 11 - zamořená oblast (386,9 KB)

 č. j. SVS/2017/101153-Z 

 

 

Nařízení AMP 09 Zlín (228,3 KB)

– změna organizace svozu ulovenýck kusů divokých prasat v oblasti s nižším rizikem, tzv. „zelená zóna“, do asanančího podniku Agris spol. s r.o., provozovna Mankovice

 3.8.2017
24.8.2017
 KVSZ  SVS/2017/093085-Z

Zrušeno nařízením:
Nařízení AMP 11 - zamořená oblast (386,9 KB)

 č. j. SVS/2017/101153-Z 

 

Nařízení AMP 08 Zlín (487,9 KB)

– vymezení oblasti zákazu sklizně zemědělských plodin ve vysoce rizikové oblasti, tzv. „červená zóna“

 1.8.2017  KVSZ  SVS/2017/091405-Z

Zrušeno nařízením:
ukončení AMP 08 (262,8 KB)

č. j. SVS/2018/003827-Z

Změna AMP 08 Zlín (1) (301,3 KB)

– změna vymezení zákazu sklizně zemědělských plodin a seznamu zemědělských podniků, kterým se zakazuje sklízet zemědělské plodiny

 7.11.2017  KVSZ  SVS/2017/133648-Z

Zrušeno nařízením:
ukončení AMP 08 (262,8 KB)

č. j. SVS/2018/003827-Z

Nařízení AMP 12 - zamořená oblast (403,5 KB)

– povolení individuálního lovu v červené zóně (vysoce riziková oblast)

11.9.2017
1.2.2018
KVSZ SVS/2017/108326-Z

Zrušeno nařízením:
Nařízení AMP 18 - zamořená oblast (404,0 KB)

č. j. SVS/2018/014531-Z

Změna AMP 12 - zamořená oblast (vysoce riziková) (1) (300,0 KB)

– povolení individuálního odlovu všech věkových kategorií divokých prasat a lišek

6.11.2017
1.2.2018
KVSZ SVS/2017/133666-Z

Zrušeno nařízením:
Nařízení AMP 18 - zamořená oblast (404,0 KB)

č. j. SVS/2018/014531-Z

Změna AMP 12 - zamořená oblast (218,7 KB)

(vysoce riziková) – zrušení stanovených termínů pro individuální odlov dančí zvěře
9.1.2018
1.2.2018
KVSZ SVS/2018/003852-Z

Zrušeno nařízením:
Nařízení AMP 18 - zamořená oblast (404,0 KB)

č. j. SVS/2018/014531-Z

Změna AMP 12 - zamořená oblast (225,5 KB)

(vysoce riziková) – povolení individuálního odlovu všech věkových kategorií divokých prasat a lišek a dančí zvěře, stanovení termínů pro individuální odlov dančí zvěře
11.12.2017
1.2.2018
KVSZ SVS/2017/149683-Z

Zrušeno nařízením:
Nařízení AMP 18 - zamořená oblast (404,0 KB)

č. j. SVS/2018/014531-Z

Nařízení AMP 03 Zlín (468,9 KB)

– podmínky chovu domácích prasat určených k domácí porážce v zamořené oblasti

13.7.2017
5.2.2018

KVSZ SVS/2017/084733-Z

Zrušeno nařízením:

Nařízení AMP 19 - zamořená oblast (330,6 KB)

č. j. SVS/2018/017168-Z

Pokračováním v používání stránek, souhlasíte s použitím cookies. Další informace

Nastavení cookie na této webové stránce jsou nastaveny na "povoleny cookies", aby vám umožnily nejlepší procházení. Budete-li i nadále používat tuto webovou stránku bez změny nastavení souborů cookie nebo klepnutí na tlačítko "Souhlasím" dole, dáváte souhlas.

Zavřít