CS / EN
10.04.2024

Vedoucí oddělení ochrany zdraví zvířat, Ústřední veterinární správa

Požadujeme:

 • vysokoškolské vzdělání s dosaženým titulem MVDr.
 • osvědčení o získání atestace II. stupně
 • výkon činnosti podle § 5 Zákona o státní službě, nebo činnosti obdobných nejméně po dobu 1 roku v uplynulých 15 letech, podle § 58 odst. 2
 • dobrou znalost AJ (doloženo certifikátem o absolvování standardizované jazykové zkoušky odpovídající alespoň 1. úrovni znalosti)
 • rozhodnost, osobní iniciativu, samostatnost, zodpovědnost

Náplň práce:

 • metodicky řídit činnost krajských veterinárních správ v oblasti ochrany zdraví zvířat
 • podle odborných podkladů a vyhodnocení situace předkládat návrhy ke koncepční, normotvorné, odborné a řídící činnosti SVS, případně dalších ústředních orgánů státní správy, zejména s problematikou ochrany zdraví zvířat
 • účastnit se mezinárodních jednání k problematice ochrany zdraví zvířat, zastupovat SVS v odborných komisích státních orgánů, spolupracovat s dalšími institucemi při řešení problematiky ochrany zdraví zvířat
 • zpracovávat odborné podklady a vyhodnocení nákazové situace
 • řídit a kontrolovat výkon služby podřízených státních zaměstnanců, jejich výkon služby průběžně hodnotit

Nabízíme:

 • možnost profesního i kariérního růstu v rámci úřadu, resortu i v rámci státní správy
 • podpora celoživotního vzdělávání a odborného růstu; zahraniční kurzy BTSF (Better Training for Safer Food) probíhající v různých státech EU
 • finanční ohodnocení podle tabulek platů zaměstnanců státní správy s ohledem na dosažené vzdělání a délku odborné praxe
 • k platu osobní ohodnocení odpovídající pracovnímu nasazení + příplatek za vedení
 • 5 týdnů dovolené, 5 dnů indispozičního volna, až 5 dnů studijního volna aj.
 • příspěvek na stravenky
 • příspěvek z FKSP na penzijní připojištění
 • program MultiSport
 • rekreační objekty SVS

Lokalita: Praha anebo Praha a sídlo krajské veterinární správy (dle individuální dohody)

Nástup: 1. 6. 2024 nebo dle dohody

Služební poměr: plný úvazek, doba neurčitá

Platová třída: 14

Orientační platové podmínky: https://www.svscr.cz/?dl_name=ostatni/Obvykla-vyse-jednotlivych-slozek-platu-statnich-zamestnancu.pdf

Podmínky výkonu služby: https://www.svscr.cz/?dl_name=ostatni/Podminky-vykonu-sluzby.pdf

Kontakt na personalistu: Ing. Lucie Pelichová, M: 770 136 160, e-mail: l.pelichova@svscr.cz

Kontakt na ředitele odboru: MVDr. Tomáš Jarosil, T: 227 010 150, e-mail: t.jarosil@svscr.cz

K žádosti žadatel přiloží: strukturovaný profesní životopis, motivační dopis a elektronickou adresu pro doručování dokumentů nebo ID datové schránky.

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo G_ODEPI1_01“.

Více informací na výše uvedených telefonních číslech.

 

Dle § 24 odst. 6 zákona č. 234/2014 Sb. má právní účinky zveřejnění na úřední desce příslušného služebního úřadu, kde jsou také uvedeny veškeré nezbytné informace k výběrovému řízení. Informace uvedené na webu SVS v části Kariéra mají pouze informativní charakter.

Odkaz na původní článek