CS / EN
09.05.2024

Vedoucí oddělení ekonomicko-správního, pracoviště Praha, Městská veterinární správa v Praze

Požadujeme:

 • vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oboru právo, právní a veřejnosprávní činnost
 • výkon činnosti podle § 5 Zákona o státní službě, nebo činnosti obdobných nejméně po dobu 1 roku v uplynulých 15 letech, podle § 58 odst. 2
 • rozhodnost, osobní iniciativu, samostatnost, zodpovědnost

Náplň práce:

 • organizace, řízení a kontrola činnosti oddělení ekonomicko-správního MěVS v Praze a s tím související plnění úkolů představeného (řízení, kontrola a hodnocení výkonu služby podřízených státních zaměstnanců)
 • výkon komplexních právních a dalších činností v oborech služby systemizovaných na služebním místě
 • zajišťování dodržování platných a účinných právních předpisů a opatření jiných orgánů týkajících se činnosti sekce MěVS v Praze
 • zabezpečení správné správní praxe při zpracování rozhodnutí a zpracovávání výkladů a stanovisek prvoinstančního správního orgánu, kterým je MěVS v Praze
 • zabezpečení dodržování právních a vnitřních předpisů při nakládání a hospodaření s veřejnými financemi

Nabízíme:

 • získání praktických zkušeností ve veřejné správě
 • práci v přátelském prostředí
 • finanční ohodnocení podle platových tabulek zaměstnanců státní správy s ohledem na délku odborné praxe
 • k platu příplatek za vedení a osobní ohodnocení odpovídající pracovnímu nasazení
 • výhody státních zaměstnanců – 5 týdnů dovolené, 5 dnů indispozičního volna, až 5 dnů studijního volna, 1 den volna k vyřízení osobních záležitostí aj.
 • elektronická karta Multi Pass CARD (stravenky)
 • příspěvek z FKSP na penzijní připojištění
 • program MultiSport
 • rekreační objekty SVS
 • vstřícný a podporující přístup ke slaďování rodinného a osobního života s výkonem služby
 • možnost občasné práce z domova

Lokalita: Praha

Nástup: 1. 6. 2024

Služební poměr: plný úvazek, doba určitá – zástup za státního zaměstnance dočasně zařazeného mimo výkon služby z důvodu čerpání mateřské a rodičovské dovolené cca do 7/2027

Platová třída: 13

Orientační platové podmínky: https://www.svscr.cz/?dl_name=ostatni/Obvykla-vyse-jednotlivych-slozek-platu-statnich-zamestnancu.pdf

Podmínky výkonu služby: https://www.svscr.cz/?dl_name=ostatni/Podminky-vykonu-sluzby.pdf

Posuzovány budou žádosti podané do: 16. 5. 2024

Kontakt na personalistu: Ing. Lucie Pelichová, T: 227 010 177, M: 770 136 160; email: l.pelichova@svscr.cz

K žádosti dále žadatel přiloží: strukturovaný profesní životopis, motivační dopis a elektronickou adresu pro doručování dokumentů nebo ID datové schránky.

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo A_ODEKO1_01“.

Více informací na    https://espis.svscr.cz/eDeska/download.jsp?idPriloha=61624

 

Dle § 24 odst. 6 zákona č. 234/2014 Sb. má právní účinky zveřejnění na úřední desce příslušného služebního úřadu, kde jsou také uvedeny veškeré nezbytné informace k výběrovému řízení. Informace uvedené na webu SVS v části Kariéra mají pouze informativní charakter.

Odkaz na původní článek