Zveřejněno: 23.12.2014

Hlášení zásilek v místě určení – důležitá informace

 

Internetové stránky Státní veterinární správy se v sobotu 20. prosince 2014 v časných ranních hodinách staly terčem útoku neznámého hackera, který paralyzoval systém hlášení zásilek v místě určení. Závadu se podařilo odstranit v pondělí 22. prosince kolem 10 hod. Státní veterinární správa, respektive Krajské veterinární správy budou při kontrolách zásilek v místě určení zohledňovat fakt,…

 

Zveřejněno: 18.12.2014

Ptačí chřipka se šíří Evropou

 

Od začátku listopadu se vyskytl chřipkový kmen v Nizozemí, Německu a Spojeném království a byl potvrzen také u volně žijících ptáků. Poslední případy tento týden potvrdila Itálie i Německo. Italské úřady informovaly 15. prosince o výskytu ohniska vysocepatogenní aviární influenzy (AI) subtypu H5N8 v chovu krůt v obci Porto Viro, provincii Rovigo poblíž Benátek. Dne…

 

Zveřejněno: 15.12.2014

Připravuje se nová „včelařská vyhláška“

 

Právě proto, aby se předcházelo výhradám a nepochopení při uplatňování veterinární legislativy, pořádá Státní veterinární správa semináře, či vyvolává jednání a diskuse s těmi, kterých se budou legislativní normy dotýkat. Tak se na konci listopadu (dne 27. 11.) uskutečnilo další kolo diskuse týkající se budoucí úpravy legislativy v oblasti zdraví včel. Státní veterinární správa k tomuto…

 

Zveřejněno: 10.12.2014

Na divoká prasata se psy opatrně!

 

Státní veterinární správa i nadále potvrzuje, že v chovech domácích prasat se nebezpečná Aujeszkyho choroba nevyskytuje, dokonce jsme uznáni za zemi této nákazy prostou. Nicméně u divokých prasat se toto onemocnění čas od času objeví, a proto jsme již několikrát upozorňovali myslivce, aby se snažili bránit svým loveckým psům v kontaktu s divočáky. Onemocnění lze totiž přenést…

 

Zveřejněno: 10.12.2014

Stop „množírnám“?

 

Dokud obce nebudou mít přehled o chovaných psech na svém katastrálním území, těžko lze identifikovat nelegální obchodníky se štěňaty a spolu s místně příslušným finančním úřadem dosáhnout toho, aby dodržovali i podmínky stanovené veterinární legislativou. Z veterinárního zákona vyplývá, že každý chovatel musí svého psa od 3 do 6 měsíců stáří nechat vakcinovat proti vzteklině. A…

 

Zveřejněno: 09.12.2014

Jak více prospívat zvířatům, to bylo programem jednání s Nadací na ochranu zvířat

 

Dne 8. prosince navštívily Státní veterinární správu Marcela Lund, prezidentka Nadace na ochranu zvířat, a ředitelka Nadace Eva Hodek. Milan Malena, ústřední ředitel Státní veterinární správy, uvedl, že na základě velmi dobrých zkušeností, kdy se společně s Nadací podařilo místně příslušným veterinárním správám v krajích a v Praze vyřešit řadu případů týrání zvířat, lze deklarovat úmysl v této spolupráci…

 

Zveřejněno: 02.12.2014

Čas divočiny – čas na vysvětlenou

 

Tu a tam se v médiích objevují informace, které lze bez znalosti kontextu a/nebo bez odborných znalostí jen těžko správně interpretovat. Pokud jde o zdraví lidí a bezpečnost potravin, je celkem jasné, že snaha informovat veřejnost o tom, jak probíhá státní dozor, je více než důležitá. Státní veterinární správa v této souvislosti přináší podrobnější přehled…

 

Zveřejněno: 01.12.2014

Už zase Vánoce?

 

Právě před Vánoci si zřejmě člověk uvědomí, jak je čas relativní veličinou… Letos zase přišly o něco dříve než loni! Je to možné? Je, a jsme si tím vinni sami, neboť se nedokážeme brzdit ve svém prožívání, ve svých touhách, ve svých očekáváních. Přesto od Vánoc očekáváme něco zvláštního, něco jiného než při příležitosti jiných…

 

Zveřejněno: 27.11.2014

Ptačí chřipka se stále šíří

 

Státní veterinární správa v souvislosti s výskytem nových ohnisek vysocepatogenní aviární influenzy v Evropě upozorňuje na zvýšené riziko výskytu této nákazy. Od počátku listopadu se začaly objevovat a stále přibývají případy této nákazy. V Německu, Nizozemí a ve Velké Británii se potvrdily případy ptačí chřipky subtypu H5N8. Německo uvedlo jako pravděpodobný zdroj infekce volně žijící ptáky,…

 

Zveřejněno: 26.11.2014

Připravujeme se na i na nepředvídatelné události

 

Státní veterinární správa má za úkol kromě rutinního státního veterinárního dozoru se také připravovat na různé mimořádné události. Jednou z nich by mohla být například i havárie jaderné elektrárny. Dne 11. 11. 2014 proběhlo na Krajském úřadu Jihočeského kraje cvičení „Zóna komunikace 2014“, zaměřené na nácvik usměrňování chování obyvatelstva v Zóně havarijního plánování Jaderné elektrárny…