CS / EN

Zpracovatelská zařízení

Zpracovatelskými zařízeními se rozumí podniky, které zpracovávají vedlejší živočišné produkty (VŽP) různých kategorií (1 až 3) a patří sem celá řada závodů – například výroba kolagenu, želatiny, zpracování mléka nebo výroba bionafty ze živočišných tuků nebo použitého kuchyňského oleje.

V našich podmínkách je ale nejtypičtějším příkladem zpracovatelského zařízení asanační podnik neboli kafilerie. V České republice funguje celkem 8 asanačních podniků. Výsledkem zpracování v kafilerii je kafilerní tuk a masokostní moučka, respektive zpracovaná živočišná bílkovina v případě zpracování VŽP kategorie 3. Výsledným produktem může být i krevní moučka získaná zpracováním plné krve jatečně poražených zvířat nebo péřová moučka vyrobena z peří jatečně poražené drůbeže.  

Nejrozšířenější metodu zpracování VŽP ve zpracovatelských závodech (asanačních podnicích) je tlaková sterilizace neboli metoda č. 1 – velikost částí 5 cm, teplota 133 °C, tlak 3 bary po dobu nejméně 20 minut.

Dle veterinárního zákona má každý asanační podnik povinnost zajistit nepřetržitý příjem hlášení o výskytu VŽP a v přidělené svozové oblasti (viz níže v tabulce) zajistit jejich odvoz.   

Přehled asanačních podniků v ČR a jejich svozové oblasti

Asanační podnik

Svozová oblast – okresy

Kontakt

AGRIS spol. s r.o., provozovna Medlov

Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Bruntál, Břeclav, Frýdek-Místek, Hradec Králové, Hodonín, Jeseník, Karviná, Kroměříž (část), Náchod, Nový Jičín, Olomouc, Opava, Ostrava, Prostějov, Přerov, Rychnov nad Kněžnou, Svitavy, Šumperk, Trutnov, Třebíč, Ústí nad Orlicí, Vsetín, Vyškov, Znojmo

https://www.agris-medlov.cz

AGRIS spol. s r.o., provozovna Mankovice

AGRIS spol. s r.o., provozovna Žichlínek

ASAVET a.s., Biřkov

Beroun, České Budějovice, Český Krumlov, Domažlice, Cheb, Klatovy, Mělník, Plzeň-jih, Plzeň-město, Plzeň-sever, Praha-město, Praha-západ, Prachatice, Příbram, Sokolov, Strakonice, Tachov, Rokycany

https://www.asavet.cz

ASAP s.r.o., Věž

Benešov, Havlíčkův Brod, Chrudim, Jihlava, Jindřichův Hradec, Kolín, Kutná Hora, Mladá Boleslav, Nymburk, Pardubice, Pelhřimov, Písek, Praha-východ, Tábor, Žďár nad Sázavou

Tel.: 569 408 111

VAPO spol. s r.o., Podbořany

Chomutov, Karlovy Vary, Kladno, Louny, Most, Rakovník, Teplice, Ústí nad Labem

http://www.vapo-podborany.cz

SAP Mimoň spol. s r.o.

Česká Lípa, Děčín, Jablonec nad Nisou, Jičín, Liberec, Litoměřice, Mladá Boleslav, Semily

https://www.sapmimon.cz

N. C. Feed s.r.o., Otrokovice

Kroměříž (část), Uherské Hradiště, Zlín

Tel.: 577 922 183
Tel.: 577 926 740

 

Mezi zpracovatelská zařízení patří i provozy, které využívají tzv. alternativní zpracovatelské metody. Patří sem například alkalická hydrolýza nebo hydrolýza za vysokého tlaku a teploty, zplynování podle Brookese, silážování VŽP z ryb, katalytický proces pro výrobu obnovitelných paliv anebo ošetření drůbežího či prasečího hnoje vápnem.

Zpracování VŽP ve zpracovatelských zařízeních podléhá schválení Státní veterinární správou dle článku 24 nařízení (ES) č. 1069/2009. Povolení k činnosti kafilerie vydává přímo Ústřední veterinární správa, ostatní zpracovatelská zařízení podléhají schválení místně příslušnou krajskou veterinární správou. Formulář žádosti zde:
Žádost o schválení nebo registraci osoby nebo provozovny manipulující s VŽP (85,5 KB)

Podmínky pro schválení zpracovatelských zařízení jakož i jednotlivé zpracovatelské metody včetně alternativních jsou uvedeny v příloze IV a obecné požadavky pro výrobní zařízení v příloze IX nařízení Komise (EU) č. 142/2011.

Odkaz na původní článek