CS / EN

Kuchyňský odpad (zákaz zkrmování)

Kuchyňské odpady z domácností, restaurací nebo jídelen jsou považovány za VŽP kategorie 3, přičemž definice kuchyňského odpadu je upravena v příloze I nařízení Komise (EU) č. 142/2011 a zní: „odpadem ze stravovacích zařízení se rozumí veškerý potravinářský odpad včetně použitého kuchyňského oleje s původem v restauracích, stravovacích zařízeních a kuchyních včetně ústředních kuchyní a kuchyní v domácnosti“.

Dle nařízení (ES) č. 1069/2009 (článek 11) je zakázáno zkrmovat kuchyňský odpad hospodářským zvířatům a rovněž je zakázáno jej používat při výrobě krmiv pro zvířata v zájmovém chovu (článek 35).

Uvedený zákaz se samozřejmě nevztahuje na zkrmování kuchyňských odpadů z vlastní domácnosti vlastním zvířatům v zájmovém chovu (psovi nebo kočce). Je ale zakázáno zkrmovat kuchyňské odpady například z restaurací, školních jídelen nebo závodních kuchyní.

Odkaz na původní článek