CS / EN

Krmiva pro hospodářská zvířata (zákaz zkrmování)

Příslušným orgánem pro dozor nad výrobou a uváděním na trh krmiv pro hospodářská zvířata a jejich správné označování je Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ), který registruje nebo schvaluje všechny výrobce krmiv v České republice.

Státní veterinární správa dozoruje zdravotní nezávadnost krmiv – mikrobiologické znečištění (kontaminace salmonelami) a rovněž použití živočišných bílkovin, včetně rybí moučky, v krmivech pro hospodářská zvířata. 

V krmivech pro hospodářská zvířata je zakázáno používat masokostní moučky nebo zpracované živočišné bílkoviny. A jaký je vlastně rozdíl mezi masokostní moučkou a zpracovanou živočišní bílkovinou? Rozdíl je v tom, že zpracovaná živočišná bílkovina je vyrobena z VŽP kategorie 3, tedy víceméně ze zvířat vhodných k lidské spotřebě a může být použita k výrobě krmiv pro zájmová zvířata (petfood), nikoliv však zatím pro hospodářská zvířata. Kdežto masokostní moučka, vzhledově stejná jako zpracovaná živočišná bílkovina, je vyrobena z VŽP kategorie 1 nebo 2. Masokostní moučka nesmí být použita ve výživě zvířat a navíc obchod s ní je značně omezen.

Mezi povolené živočišné bílkoviny, které lze zkrmovat všem druhům hospodářských zvířat patří mléčné, vaječné nebo hydrolyzované bílkoviny vyrobené z nepřežvýkavců nebo kůží přežvýkavců. Níže v tabulce uvádíme přehled dalších živočišných bílkovin, které lze použít ve výživě hospodářských zvířat, přičemž platí, že všichni výrobci (producenti) uvedených krmných surovin živočišného původu musí být schválení/registrování dle nařízení (ES) č. 1069/2009 a splňovat podmínky uvedené v nařízení Komise (EU) č. 142/2011. Samotný přehled vychází z nařízení (ES) č. 999/2001.

 

 

Skot, ovce, kozy

Prasata

Drůbež

Akvakultura

Rybí moučka

Pouze v mléčných náhradách

Ano

Ano

Ano (nesmí pocházet ze stejného druhu farmově chovaných ryb)

Zpracovaná živočišná bílkovina

Ne

Ne

Ne

Ano (nesmí obsahovat bílkovinu z přežvýkavců)

Krevní moučka

Ne

Ne

Ne

Ne

Krevní výrobky

Ne

Ano (z krve nepřežvýkavců)

Ano (z krve nepřežvýkavců)

Ano (z krve nepřežvýkavců)

Difosforečnan a trifosforečnan vápenatý živočišného původu

Ne

Ano

Ano

Ano

Zpracovaná hmyzí moučka*

Ne

Ne

Ne

Ano

* zpracovaná hmyzí moučka = zpracovaná živočišná bílkovina vyrobena ve schváleném zařízení z farmově chovaného hmyzu druhů: bráněnka (Hermetia illucens), moucha domácí (Musca domestica), potemník moučný (Tenebrio molitor), potemník stájový (Alphitobius diaperinus), cvrček domácí (Acheta domesticus), cvrček krátkokřídlý (Gryllodes sigillatus), cvrček banánový (Gryllus assimilis).  

Odkaz na původní článek

Pokračováním v používání stránek, souhlasíte s použitím cookies. Další informace

Nastavení cookie na této webové stránce jsou nastaveny na "povoleny cookies", aby vám umožnily nejlepší procházení. Budete-li i nadále používat tuto webovou stránku bez změny nastavení souborů cookie nebo klepnutí na tlačítko "Souhlasím" dole, dáváte souhlas.

Zavřít