CS / EN

Nejčastější dotazy – Hlášení chovu tří a více fen starších 12 měsíců

 

Již mám z minulosti nahlášen chov 5 a více fen – musím znovu nahlásit chov 3 a více fen?

 

Platí povinnost ohlášení i pro chovatele, kteří mají chovatelskou stanici podléhající ČMKU a jsou členy jednotlivých klubů psů, kde se již vede evidence chovných zvířat? Nebo se toto hlášení týká jen lidí, kteří chovají psy bez průkazu původu (PP), tedy množíren?

 

Vzniká povinnost registrace pro fyzickou osobu, která má v péči tři a více fen. Na kastrované feny je pohlíženo stejně, jako na feny v produktivním věku?

 

Jakým způsobem nahlásit úhyn či prodej fen kvůli jejich vyřazení?

 

Patří do seznamu všechny feny, které se v domě nacházejí nebo jen ty, co jsou v mém majetku? V jednom rodinném domě jsou dva byty = dvě domácnosti.

 

U druhu chovu máte uvedeny pouze dvě kolonky – chovatelská stanice s PP a sportovní využití (např. psí spřežení) – kam se uvedou psů bez PP?

 

Pokud chovatel odchovává psy (i když např. v počtu 1 vrh ročně) na základě živnostenského oprávnění, týká se ho oznamovací povinnost i např. při chovu jedné feny? V případě, že „pouze podává daňové přiznání“, se ho tato povinnost týká, nebo ne?

 

Psi mohou být drženi v jakémkoli počtu a zákon se jich netýká?

 

Pokud je více chovatelů (kdy je každý majitelem své chovatelské stanice) v domácnosti, kdy např. matka má 2 feny, dospělý syn má další 2 – je v tomto případě nahlašovací povinnost, nebo je to pouze na dobrovolnosti?

 

Chovám 3 feny starší 12 měsíců. Jedna je s PP, ostatní jsou nalezenci. Mám povinnost je hlásit na KVS?

 

Jaká hrozí sankce za neoznámení chovu více než 3 fen?

Odkaz na původní článek