Schválení dopravci přepravující zvířata na dlouhodobé cesty (nad 8 hodin)- osvědčení TYP2 

Detail vybraného dopravce CZ 31905031
Registrační číslo:
CZ 31905031
Název:
Ivana Albrecht Štinglová, DiS.
Adresa:
Plechamr 290, 39165 Bechyně
Druh přepravy:
silniční (road) 
Druh zvířat:
skot (cattle), ostatní (kromě článku 5 NR (ES) 1/2005 - others (excl. Article 5 RP (ES) 1/2005), koza (goat), kůň (horse), ovce (sheep) 
Schválila:
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Jihočeský kraj