Detail dopravního prostředku 8C98082

Registrační číslo
8C98082
Kraj
Jihočeský kraj
Druh dopravního prostředku
přívěs (anim. trailer)
Druh zvířat
kůň (horse), koza (goat), ostatní (kromě článku 5 NR (ES) 1/2005 - others (excl. Article 5 RP (ES) 1/2005), ovce (sheep), skot (cattle)
Schválila
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Jihočeský kraj