CS / EN

Nákazová situace vysocepatogenní aviární influenzy subtypu H5N8 v Evropě a v Americe – stav ke dni 5.1.2015

Na území Evropy se od listopadu loňského roku začaly objevovat případy vysocepatogenní aviární influenzy (dále jen „HPAI“). HPAI subtypu H5N8 byly potvrzeny v Německu a Nizozemí, ve Velké Británii a nově bylo potvrzeno ohnisko v Itálii a dvě nová ohniska v Německu.

Spojené království

Dne 23. prosince 2014 oznámilo Spojeného Království zrušení ochranných opatření ve vztahu k ohnisku vysocepatogenní aviární influenzy subtypu H5N8 v East Yorshire, které byly stanovené v prováděcím rozhodnutí Komise 2014/834/EU.

Nizozemí

Dne 31. prosince 2014 oznámilo Nizozemí zrušení ochranných opatření ve vztahu k ohnisku vysocepatogenní aviární influenzy subtypu H5N8 v obci Hekendorp, Kamperveen (2 farmy), Ter Aar a Zoeterwoude, které byly stanovené v prováděcím rozhodnutí Komise 2014/833/EU a 2014/939/EU.

Itálie

Italské úřady informovaly o výskytu ohniska vysocepatogenní aviární influenzy subtypu H5N8 v chovu krůt v obci Porto Viro, provincii Rovigo v blízkosti Benátek. Na hospodářství se nacházelo cca 32 000 kusů výkrmových krůt, uhynulo 1 219 kusů.

Mapa č. 3 – Výskyt HPAI subtypu H5N8 v Itálii u drůbeže

357567_564727_x_2015020508073720920

Německo

Německo informovalo dne 23. prosince 2014 o potvrzení třetího ohniska vysocepatogenní aviární influenzy subtypu H5N8 v chovu výkrmových kachen držených uvnitř v obci Neubörgel, okres Emsland v Dolním Sasku. K třetímu ohnisku v Německu bylo vydáno Prováděcí rozhodnutí Komise 2014/945/EU o určitých ochranných opatřeních v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků podtypu H5N8 v Německu.

Mapa č. 2 – Výskyt HPAI subtypu H5N8 v Německu u drůbeže

357569_564728_x_2015020508082199834

Dne 13. 1. 2015 informovalo Německo o potvrzení čtvrtého ohniska HPAI subtypu H5N8 v Zoo Rostock v Meklenbursko-Pomořansku. Jednalo se o případ výskytu této nákazy u ptáků držených v zajetí – v Zoo Rostock. V této Zoo se nacházelo 495 ptáků různého druhu. Na začátku roku 2015 došlo k úhynu tří ze dvanácti chovaných čápů bílých. Byly odebrány vzorky a dne 7. ledna 2015 vyšetření prokázalo HPAI subtypu H5N8. Provedlo se utracení a neškodné odstranění celkem 39 ptáků, mezi kterými bylo zbylých 9 čápů bílých, kteří mezitím onemocněli, 25 kachen a pět hus. Virus byl také potvrzen u 18 ptáků řádu brodivých, kteří byli také utraceni a neškodně odstraněni. Bylo provedeno předběžné čištění a dezinfekce. Bylo provedeno také vyšetřování plameňáků, kteří byli chováni ve stejné sekci jako nemocní a uhynulí ptáci. Laboratorní vyšetření byla sérologicky pozitivní, ale virus nebyl prokázán. Ostatní ptáci chovaní mimo tuto sekci byli také testováni s negativním výsledkem na AI.

Rostocká Zoo využila po vyhodnocení míry rizika výjimku dle článku 13 a 16 směrnice 2005/94/ES (vyhláška 36/2007 o opatřeních pro tlumení aviární influenzy a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb.), kde je dáno, že po splnění určitých podmínek nemusí být utraceni a neškodně odstraněni a lze se zdržet od vymezení ochranného pásma a pásma dozoru.

Mapa č. 3 – Výskyt HPAI subtypu H5N8 v Německu u ptáků chovaných v zajetí – Rostocká Zoo

357571_564729_x_2015020508084065642

 

Výskyt HPAI subtypu H5N8 v USA

Ptačí chřipka se v současnosti vyskytuje nejen na území Evropy, ale také v USA a v Kanadě. HPAI stejného subtypu jako v evropských zemích se potvrdila v zájmovém chovu drůbeže v prosinci 2014 ve Winstonu, kraji Douglas, státu Oregon (mapa č. 1). Stejný subtyp HPAI byl také potvrzen u raroha loveckého chovaného v zajetí, který byl krmen ulovenými volně žijícími ptáky. V USA nebyl zatím prokázán virus HPAI subtypu H5N8 v komerčních chovech drůbeže.

HPAI subtypu H5N2 se potvrdila v zájmově chovu drůbeže v lednu v kraji Benton, stát Washington (mapa č. 2). Stejný subtyp byl také potvrzen u volně žijící ostralky štíhlé v USA a v komerčních chovech drůbeže v Kanadě. Předběžné analýzy prokázaly podobnost viru H5N2 v USA a v Kanadě. V USA nebyl zatím prokázán virus HPAI subtypu H5N2 v komerčních chovech drůbeže.

Na obou hospodářstvích se nacházely nejrůznější druhy drůbeže v celkovém počtu do 100 kusů. V obou případech měli k chované drůbeži přístup volně žijící stěhovaví vodní ptáci, protože obě hospodářství měla ve svých prostorech rybník.

Na infikovaných hospodářstvích bylo provedeno utracení a neškodné odstranění drůbeže, čištění a dezinfekce. Kolem ohniska bylo vymezeno ochranné pásmo a pásmo dozoru. V uzavřených zónách probíhá zvýšený dozor. Stále probíhá aktivní surveillance v komerčních chovech drůbeže a epizootologické vyšetřování.

Mapa č. 1: První ohnisko HPAI H5N8 v kraji Douglas

357573_564730_x_2015020508085477461

Mapa č. 2: Druhé ohnisko HPAI H5N8 v kraji Benton

357575_564731_x_2015020508090475866

Odkaz na původní článek

Pokračováním v používání stránek, souhlasíte s použitím cookies. Další informace

Nastavení cookie na této webové stránce jsou nastaveny na "povoleny cookies", aby vám umožnily nejlepší procházení. Budete-li i nadále používat tuto webovou stránku bez změny nastavení souborů cookie nebo klepnutí na tlačítko "Souhlasím" dole, dáváte souhlas.

Zavřít