CS / EN

Nákazová situace vysocepatogenní aviární influenzy subtypu H5N8 v Evropě a v Americe – stav ke dni 19.1.2015

Na území Evropy se od listopadu loňského roku začaly objevovat případy vysocepatogenní aviární influenzy (dále jen „HPAI“). HPAI subtypu H5N8 byly potvrzeny v Německu a Nizozemí, ve Velké Británii a nově bylo potvrzeno ohnisko v Itálii a dvě nová ohniska v Německu.

Spojené království a Nizozemí oznámili ke konci roku 2014 zrušení ochranných opatření ve vztahu k ohniskům vysocepatogenní aviární influenzy subtypu H5N8.

Německo dne 20. 1. 2015 oznámilo zrušení ochranných opatření ve vztahu k ohnisku vysocepatogenní aviární influenzy subtypu H5N8 v obci Barsel, provincii Clopenburg v Dolním Sasku ze dne 6. 11. 2014.

Italské úřady dne 18. 12. 2014 informovaly o výskytu ohniska vysocepatogenní aviární influenzy subtypu H5N8 v chovu krůt v obci Porto Viro, provincii Rovigo v blízkosti Benátek. Na hospodářství se nacházelo cca 32 000 kusů výkrmových krůt, uhynulo 1 219 kusů.

Mapa č. 1 – Výskyt HPAI subtypu H5N8 v Itálii u drůbeže

357578_564738_x_2015020508111581511

Německo informovalo dne 23. prosince 2014 o potvrzení ohniska vysocepatogenní aviární influenzy subtypu H5N8 v chovu výkrmových kachen držených uvnitř v obci Neubörgel, okres Emsland v Dolním Sasku. Jedná se o již třetí ohnisko v komerčním chovu drůbeže v Německu. K třetímu ohnisku v Německu bylo vydáno Prováděcí rozhodnutí Komise 2014/945/EU o určitých ochranných opatřeních v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků podtypu H5N8 v Německu.

Mapa č. 2 – Výskyt HPAI subtypu H5N8 v Německu u drůbeže

357580_564739_x_2015020508113590817

V pondělí 7. 1. 2015 byla potvrzena HPAI subtyp H5N8 u Čápa bílého (Coconia ciconia) v zoologické zahradě v Rostocku (Německo), kde bylo chováno celkem 495 ptáků rozdílných druhů.

Mezi 3. 1. – 5. 1. 2015 došlo k úhynu 3 ze 12 chovaných čápů bílých. V orgánech z těchto ptáků byl potvrzen v regionální laboratoři virus HPAI H5N8 a tento výsledek následně potvrdila i NRL pro AI v Německu v Riemsu.

Zoo byla uzavřena 8. 1. 2015 a 39 ptáků bylo téhož dne utraceno (zbytek čápů bílých z postiženého hejna, 25 kachen a 5 husí). Následně bylo provedeno epidemiologické šetření, které prokázalo virus u dalších 18 ptáků řádu brodiví. Tito ptáci byli 10. 1. 2015 utraceni a neškodně odstraněni. Předběžná očista a desinfekce byla provedena v den utracení. Laboratorní vyšetření plameňáků, kteří byli chováni v sekci s uhynulými ptáky, potvrdilo sérologicky pozitivní výsledek, nicméně virologický výsledek vyšetření byl negativní. Virologicky negativní a sérologicky pozitivní zvířata nebyla utracena. Ostatní ptáci chovaní v jiných sekcích zoo měli negativní výsledek vyšetření.

Rostocká Zoo využila po vyhodnocení míry rizika německou autoritou možnou výjimku dle článku 13 a 16 směrnice 2005/94/ES (směrnice implementována vyhláškou č. 36/2007 Sb., o opatřeních pro tlumení aviární influenzy a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb.), která umožnuje po splnění určitých podmínek zoologickým zahradám neprovádět utracení všech ptáků. Autorita se může rovněž zdržet od vymezení ochranného pásma a pásma dozoru.

Podle zjištění při šetření nebyli ptáci ani jejich produkty přesunuty do jiné části Německa, nebo do jiné země EU.

Mapa č. 3 – Výskyt HPAI subtypu H5N8 v Německu u ptáků chovaných v zajetí – Rostocká Zoo

357582_564740_x_2015020508115199134

Ptačí chřipka se v současnosti vyskytuje nejen na území Evropy, ale také v USA a v Kanadě. HPAI stejného subtypu jako v evropských zemích se potvrdila v zájmovém chovu drůbeže v prosinci 2014 ve Winstonu, kraji Douglas, státu Oregon (mapa č. 1) – USA. Stejný subtyp HPAI byl také potvrzen u raroha loveckého chovaného v zajetí, který byl krmen ulovenými volně žijícími ptáky. HPAI subtypu H5N2 se potvrdila v zájmově chovu drůbeže v lednu v kraji Benton, stát Washington (mapa č. 2) – USA. Stejný subtyp byl také potvrzen u volně žijící ostralky štíhlé v USA a v komerčních chovech drůbeže v Kanadě. Předběžné analýzy prokázaly podobnost viru H5N2 v USA a v Kanadě. V USA nebyl zatím prokázán virus HPAI subtypu H5N8 ani H5N2 v komerčních chovech drůbeže.

Odkaz na původní článek

Pokračováním v používání stránek, souhlasíte s použitím cookies. Další informace

Nastavení cookie na této webové stránce jsou nastaveny na "povoleny cookies", aby vám umožnily nejlepší procházení. Budete-li i nadále používat tuto webovou stránku bez změny nastavení souborů cookie nebo klepnutí na tlačítko "Souhlasím" dole, dáváte souhlas.

Zavřít