CS / EN

Vysocepatogenní aviární influenza v Evropě – stav ke dni 24.11.2014

V Německu, Nizozemí a Velké Británii byl potvrzen výskyt vysocepatogenní aviární influenzy (dále jen „HPAI“) stejného subtypu H5N8.

Zástupci těchto zemí podali na PAFF jednání, konaného dne 20. 11. 2014 informaci o postupu při vzniku podezření, při diagnostice a po potvrzení ohniska. Zástupci Německa uvedli, že předpokládaný zdroj infekce se jeví volně žijící ptáci, toto bylo potvrzeno dne 23. 11. 2014 nálezem HPAI u volně žijících ptáků. EURL pro aviární influenzu prezentovala shrnutí dosavadních poznatků o vlastnostech viru H5N8 z listopadových případů HPAI v Evropě. Jde o první výskyt tohoto subtypu v Evropě. Z poznatků u třech evropských případů vyplývá, že u infekce tímto subtypem HPAI chybí typické příznaky vysocepatogenní inluenzy a i typický patologickoanatomický nález. Pozorováno bylo snížení produkce konzumních i násadových vajec. Pitevní nálezy postižených ptáků z evropských ohnisek odpovídaly spíše souběžně probíhajícím bakteriálním onemocněním (splenomegalie, nekróza pankreatu, aerosacculitis, krváceniny na vaječnících).

Dne 21. 11. 2014 bylo v Nizozemí potvrzeno druhé ohnisko HPAI subtypu H5N8 a to v  Ter Aaru a bylo vzneseno podezření na třetí ohnisko HPAI H5N8, které bylo následně potvrzeno dne 23. 11. 2014 v obci Kamperveen.

Mapa č. 1 – Výskyt HPAI v roce 2014 v Evropě – stav ke dni 24. 11. 2014

350831_551007_mapa_ai_24112014_485

Nizozemí

Nizozemské úřady informovaly o výskytu dalších dvou ohnisek HPAI subtypu H5N8.

Druhé ohnisko HPAI H5N8 bylo potvrzeno 21. 11. 2014 na hospodářství s chovem nosnic v Ter Aar v obci Nieuwkoop, v provincii Zui Holland. Na tomto hospodářství se nacházeli tři hejna s 43 000 kusy drůbeže. Klinické příznaky se vyskytovaly pouze v jednom hejnu, kde se následně potvrdila HPAI H5N8. Zbylá dvě hejna na hospodářství byla také vzorkována s negativním výsledkem. Nizozemské úřady neprodleně přijaly všechna opatření dle evropské legislativy k zamezení šíření nákazy. V uzavřené oblasti 10 km od ohniska se nenachází žádný chov drůbeže. Kontaktní hospodářství jsou kontrolována a vzorkována.

Třetí ohnisko HPAI H5N8 bylo potvrzeno na hospodářství s rodičovským chovem masné linie kura domácího v Kamperveen, v provincii Overijssel. Nizozemské úřady neprodleně přijaly všechna opatření dle evropské legislativy k zamezení šíření nákazy. 

Mapa č. 2 – Výskyt HPAI H5N8 v Nizozemí – stav ke dni 24. 11. 2014

350713_550827_x_2014112415412435131

Související odkazy

Ptáky na obloze neuhlídáte, drůbež ano!

Odkaz na původní článek

Pokračováním v používání stránek, souhlasíte s použitím cookies. Další informace

Nastavení cookie na této webové stránce jsou nastaveny na "povoleny cookies", aby vám umožnily nejlepší procházení. Budete-li i nadále používat tuto webovou stránku bez změny nastavení souborů cookie nebo klepnutí na tlačítko "Souhlasím" dole, dáváte souhlas.

Zavřít